Brabant Water

Brabant Water wint, zuivert, transporteert en levert drink- en industriewater van hoge kwaliteit vanuit 30 waterproductiebedrijven aan ruim 2,4 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant. Daarnaast levert het water op maat en watergerelateerde producten en diensten aan huishoudelijke klanten en bedrijven. Brabant Water is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden en streeft daarom ook naar duurzame en milieuverantwoorde oplossingen.

Groene ambitie

Brabant Water wil een leefbare wereld voor zowel huidige als toekomstige generaties.

Duurzaamheid wordt volgens Brabant Water bereikt als ecologische, economische en sociale belangen met elkaar in evenwicht zijn. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een efficiëntere, zuinigere en meer evenwichtige omgang met de aarde. Water staat hierbij sterk in contact met milieu en maatschappij. Brabant Water kent een tweetal speerpunten:

  • Zorg voor de bron en de natuur.
  • Zorg voor het milieu

Om haar groene ambitie te bewerkstelligen heeft zij diverse stappen gezet naar een klimaatneutrale onderneming. Hierbij maken zij gebruik van de volgende diensten: CO2-voetafdruk, The Dutch Eco Drivers League, FuelScan, FuelMonitor, Klimaatneutraal Gegarandeerd, GvO’s en de restuitstoot middels een klimaatproject (carbon credits).

Inzicht

De CO2-voetafdruk van Brabant Water omvat de waterproductielocaties van het drinkwaterbedrijf Brabant Water (m.u.v. het industriewaterbedrijf in Zevenbergen) en de kantoren. T.o.v 2018 is in 2019  de footprint met 2,4 %  gereduceerd. De voetafdruk is opgesteld conform het GHG protocol en is inclusief zakelijke vliegreizen die zijn gecompenseerd met carbon credits.

Reduceren

Brabant Water heeft haar voetafdruk in kaart gebracht en streeft naar klimaatneutraliteit. Er is een actief beleid opgesteld om de milieu-impact van haar activiteiten te minimaliseren.

Mobiliteit

Brabant Water stimuleert A-label leaseauto’s onder haar medewerkers door een lagere eigen bijdrage, 56% van de leaseauto’s van Brabant Water hebben een A-label. Op initiatief van Brabant Water heeft het Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch een elektrisch wagenpark gekregen.

Brabant Water is een deelnemer van The Dutch Eco Drivers League, waarin bedrijven streven om het groenste wagenpark van Nederland te worden. Er is een FuelScan uitgevoerd, een 0-meting over 12 maanden historische tankdata per kenteken. Gedurende de competitie maken zij gebruik van de FuelMonitor waarmee zij duidelijk en realistisch het bespaarpotentieel per gebruiker in kaart kunnen brengen in een helder en duidelijk totaaloverzicht.

Energie

Feit dat Brabant Water aan de European Energy Directive (EED) moet voldoen is de motor van reductie: Voor elke productielocatie is een EED rapportage opgesteld. Deze wordt aangevuld als er nieuwe reductiekansen worden gesignaleerd. Bij elk renovatie of nieuwbouwproject vormen de EED maatregelen de basis voor energiebesparing. Het projectteam onderzoekt welke maatregelen realistisch zijn en voeren deze uit in het project. Om de uitstoot van CO2 bij de productie van drinkwater te verminderen heeft Brabant Water een zo optimaal mogelijke druk gerealiseerd en efficiëntere pompen ingezet. Brabant Water is overgestapt op groene energie en op de productielocaties zijn zonnepanelen aangelegd op eigen gebouwen en gronden. Deels gaat het om zonnepanelen van een investeerder. Brabant Water heeft hiervan de rechten en beschikt over de GVO certificaten. Er zijn voldoende mogelijkheden om zon pv te plaatsen op gronden van Brabant Water. De  eigen opwek is relatief behoudend geprognotiseerd en biedt nog perspectief. Er loopt ook een initiatief zon op water te plaatsen in samenwerking met Evides. Hiermee zou Brabant Water in alle benodigde energie zelf kunnen voorzien.  Er is geïnvesteerd in energiezuinige verlichting en het gasgebruik is met 10% gereduceerd. Het geavanceerde gebouwbeheersysteem zorgt voor een verminderd verbruik van koelenergie. Ook zijn de computerruimtes aangepast, waardoor computerkoeling is geoptimaliseerd. Er wordt duurzaam gebouwd en ingekocht en het terreinbeheer van Brabant Water wordt duurzaam uitgevoerd.

Afval en recycling

Materialen en stoffen die ontstaan bij het zuiveren van water kunnen bruikbaar zijn voor andere bedrijven. Het afval wordt naar deze bedrijven gebracht. Op deze manier worden de reststoffen van Brabant Water voor 100% hergebruikt.

Compenseren

Niet alle uitstoot van Brabant Water is volledig te reduceren met de bovenstaande maatregelen. Om de CO2-voetafdruk verder te vergroenen, maakt Brabant Water gebruik van een combinatie van hoogwaardige GVO’s voor elektriciteit (échte groene stroom) en voor de restuitstoot maken zij gebruik van carbon credits. Zij investeren in Cookstoves in Oeganda (Gold Standard)  en  een kleinschalige waterkrachtproject in India (VCS).

“We zijn sinds 2007 al actief bezig te verduurzamen en vanaf 2012 hebben we versneld op de uitvoering van reductiemaatregelen. Voor ons is de certificering ‘Klimaatneutraal gegarandeerd’ logisch en is de jaarlijkse audit een uitstekende externe controle van ons beleid, onze footprint en de reductiemaatregelen en worden we uitgedaagd.”
Brabant Water, Directie

Lees in onze brochure hoe we jouw
organisatie CO2 neutraal maken

Download onze brochure
×