Klimaatneutraal kaasmaken met CONO

CONO Kaasmakers is de eerste klimaatneutraal gegarandeerde zuivelorganisatie in Nederland. En daarmee meest duurzame kaasmakerij van ons land!

De makers van onder meer de welbekende Beemster kaas, volgt daarvoor een driedubbele strategie: zoveel mogelijk energie besparen, zoveel mogelijk groene energie opwekken en het laatste beetje uitstoot compenseren. “We hebben premiumboeren die premiummelk leveren. Daar past alleen maar een premium kaasmakerij bij”, aldus Grietsje Hoekstra, Manager Sustainability bij CONO Kaasmakers.

Klimaatneutrale kaasmakerij

Sinds 1 januari 2020 is het productieproces bij CONO klimaatneutraal. Als eerste zuivelorganisatie van ons land is CONO door Climate Neutral Group (CNG) als klimaatneutrale organisatie (kaasmakerij) gecertificeerd. Niet alleen in de kaasmakerij van CONO, maar in de hele keten wordt gewerkt met aandacht voor mens, dier en milieu. Samen met ketenpartners (zoals veehouders, transporteurs, klanten), maar ook met maatschappelijk betrokken organisaties verduurzaamt CONO. Het toonaangevende duurzaamheidsprogramma Caring Dairy is gericht op verduurzamen van de melkveehouderij. CONO beloont hun veehouders met een premie voor deelname aan het programma en ook voor het behalen van impactvolle resultaten.

Een energie-intensief proces

Kaasmaken is een energie-intensief proces. Helemaal géén energie verbruiken is onmogelijk in een kaasmakerij waar jaarlijks zo’n 400 miljoen kilo melk wordt verwerkt. In het kader van ‘alle beetjes helpen’ maken de kaasmakers van CONO dagelijks slimme keuzes. CNG monitort deze vorderingen. Zo is het mogelijk om te zorgen dat de gebruikte energie groen is, afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Er zijn afspraken gemaakt met boeren die bij de CONO-coöperatie zijn aangesloten. Wie via zonnepanelen op het dak van de boerderij de overproductie aan elektriciteit levert aan CONO, krijgt daarvoor een vergoeding. Bij de zuivelcoöperatie zijn 440 melkveehouders aangesloten. Van deze bedrijven wekt ruim 34% inmiddels zelf groene stroom op. “Het is onze ambitie om via de leden van onze zuivelcoöperatie uiteindelijk voldoende groene stroom op te wekken voor de hele kaasketen”, aldus Grietsje Hoekstra.

CO2-compensatie in samenwerking met Climate Neutral Group

Na alle reductie stoot de kaasmakerij nog steeds CO2 uit. Het gasverbruik voor de kaasmakerij en de benodigde brandstoffen voor mobiliteit zijn onvermijdelijk. CONO zet daarom een CO2-compensatie in om als kaasmakerij klimaatneutraal gecertificeerd te zijn. Hiervoor werkt CONO samen met CNG. Grietsje: “We doen dat nu onder andere met een VCS REDD+ bosbehoud-project in Brazilië. Dit project creëert banen, verbetert het milieu en vermindert de CO2-uitstoot.”

De uitdaging ligt in de keten

In de keten kunnen op het gebied van klimaat nog verder stappen worden gezet. Zo zit een groot deel van de CO2-uitstoot in de melkproductie. Dat heeft er vooral mee te maken koeien herkauwers zijn en er bij natuurlijke processen zoals het herkauwen er methaan vrijkomt. De CO2-footprint, de koolstof LCA, van de melkveehouderij wordt jaarlijks per bedrijf berekend. Deze footprint reduceren is een complexe opgave met veel verschillende maatregelen. Via het Caring Dairy programma wordt hieraan gewerkt door handvatten aan te reiken voor reductie van o.a. methaan emissie. Bij een lagere footprint of een jaarlijkse verbetering wordt een CONO Caring Dairy deelnemer met een resultaatpremie op de melkprijs beloond. Zo werkt CONO actief met haar boeren aan een toekomstbestendige melkveehouderij.

Grietsje Hoekstra: ‘Wij zijn trots op de stappen die we al gezet hebben om onze CO2-uitstoot te reduceren en gaan ons inzetten om ieder jaar weer meer te doen. De Klimaatneutraal standaard van CNG helpt ons de bij de monitoring en bijsturing om in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs te reduceren.’

Lees in onze brochure hoe wij jou
van A naar Zero CO2 helpen

Download onze brochure
×