Heerema Marine Contractors, gevestigd in Leiden, mag zichzelf de eerste CO2-neutrale maritieme aannemer noemen. Heerema Marine Contractors bereikt dit door het voorkomen, verminderen én compenseren van CO2-uitstoot. Een flinke stap, want een maritieme aannemer heeft door zijn brandstofverbruik een enorme footprint. Het doel: 100% klimaatneutraal zijn in 2025.

Roadmap naar 2025

Als Carbon Advisor zitten Jouke Roelfzema en Marjan Verbeek namens Climate Neutral Group bij de maritieme aannemer aan tafel. Roelfzema: “De initiële vraag was om alle offshore activiteiten klimaatneutraal te maken. Onze rol was om te laten zien welke weg je het beste kan behandelen.” Climate Neutral Group heeft samen met Heerema de stip op de horizon gevonden. Zij hebben een zogeheten ‘Roadmap naar 2025’ gemaakt, om de klimaatdoelstellingen te verwezenlijken. “Dit doen we door in het eerste jaar 100% te compenseren, om vervolgens jaarlijks steeds meer te reduceren.”

Heerema Roadmap 2025

Vincent Doedee, International Sustainablity Manager bij Heerema Marine Contractors:
“In de uitvoering van onze strategie en  onze ‘roadmap’ richting klimaatneutraliteit heeft Climate Neutral Group ons geholpen met onze ambitieformulering, aanscherping van de ‘roadmap’ en compensatie van onze restuitstoot door het vinden van geschikte klimaatprojecten die passen bij waar wij als bedrijf voor staan. Climate Neutral Group heeft ons uitstekend ondersteund in de rol van projectmanager en als klankbord op weg naar klimaatneutraliteit. Een zeer geschikte partner die weet waar ze over praten!”

Nieuwe technologieën

Heerema Marine Contractors investeert in nieuwe technologieën ter ondersteuning van de duurzaamheidsmaatregelen. Zo heeft de aannemer het innovatieve duurzame schip Sleipnir geïntroduceerd die op LNG vaart. Dit bespaart 20% CO2-uitstoot t.o.v. conventionele diesel. En reductie van stikstofoxiden, zwavel en fijnstof is nog hoger. Daarnaast heeft Heerema Marine Contractors een duurzame energie Walstroom (‘Shore Power’) aansluiting ontwikkeld, op de Rotterdamse aanleg locatie.

Heerema Marine Contractors CEO Koos-Jan van Brouwershaven zei eerder dit jaar dat het de missie is om de toonaangevende maritieme aannemer te zijn die duurzame waarde(s) creëert: “Onze beslissing om in 2020 CO2-neutraal te worden, is het bewijs dat we onze woorden omzetten in daden. Wij zijn trots op de inzet. We hebben de Sleipnir in bedrijf genomen walstroom geleverd, waardoor onze impact aanzienlijk is verminderd. CO2-neutraal gaan, is de volgende stap voor ons bedrijf.”

Preventie-, reductie- en compensatiemaatregelen

Heerema Marine Contractors onderscheidt drie verschillende soorten maatregelen om in 2025 geheel klimaatneutraal te zijn. De compensatie-, reductie- en preventiemaatregelen.

  1. Preventie – voorkomen

Preventiemaatregelen zijn maatregelen die de verbranding van brandstof voorkomen om energie op te wekken. Zo lopen er al diverse initiatieven, zoals het Walstroom Caland kanaal, een betere benutting van de kranen en een verbeterd energiebeheersysteem voor de Thialf. Ook is het hoofdkantoor van Heerema Marine Contractors BREAAM-gecertificeerd en gebruikt Heerema Marine Contractors Nederlandse windenergie voor elektriciteit. De CO2-voetafdruk van de Heerema-medewerkers in het hoofdkantoor zijn hierdoor vrijwel geëlimineerd. In totaal schat Heerema in dat zij ongeveer 25% van haar totale CO2-uitstoot kan voorkomen. 

  1. Reductie – verminderen

Reductiemaatregelen zijn maatregelen die de benodigde hoeveelheid brandstof verminderen, een schonere brandstof gebruiken en de verbrandingsefficiëntie verhogen door specifiek brandstofverbruik te verbeteren. Een voorbeeld is het gebruik van synthetische dieselbrandstof of biobrandstoffen zoals GTL1 en HVO2. Maatregelen voor energieterugwinning, zoals warmteterugwinning uit uitlaatgassen en hybridisatie worden ook meegenomen. Een belangrijk en succesvol initiatief dat al door Heerema is ondernomen, is het gebruik van LNG voor de Sleipnir, waarmee zij lokale emissies zoals NOx, SOx en fijnstof (PM) verminderen. Naar schatting vermindert Heerema tot ongeveer 55% van de CO2-uitstoot, door alternatieve brandstoffen zoals gebruik van biobrandstoffen.

  1. Compensatie – vergroenen

Vanaf 1 oktober 2020 begint Heerema Marine Contractors met het compenseren van 100% van zijn huidige CO2-voetafdruk op zee, wat overeenkomt met ongeveer 250.000 ton CO2 per jaar. Dit is vrijwel gelijk aan de CO2-voetafdruk van het hele bedrijf in 2020. Compenseren doet Heerema Marine Contractors door het investeren in klimaatcompensatieprojecten die aansluiten bij de missie om duurzame waarden te creëren. Het zijn gecertificeerde CO2-reductieprojecten die al in ontwikkeling zijn met Climate Neutral Group.

De hoeveelheid compensatie die nodig is om klimaatneutraal te blijven, wordt geleidelijk verminderd naarmate de preventie- en reductiemaatregelen toenemen. De verwachting is dat er in 2025 nog CO2-uitstoot resteert, ongeveer 20% het niveau van 2020, die moet worden gecompenseerd om klimaatneutraal te blijven, bij voorkeur door middel van het afvangen en opslaan van CO2 aan boord van Sleipnir. Aanvullend zal er na 2025 nog compensatie via klimaatprojecten plaatsvinden als dat nodig is.

1 GTL is de afkorting voor Gas To Liquid (van gas naar vloeibaar). Het is de vloeibare dieselbrandstof, die conventionele diesel kan vervangen. GTL wordt op synthetische wijze verkregen uit aardgas. GTL verbrandt efficiënter dan de standaard dieselbrandstof uit ruwe olie. Hierdoor minder stikstofoxiden, zwaveloxiden en roet (fijnstof).

2 HVO (ook verkocht onder merknamen zoals CO2 fuel of Blauwe Diesel) staat voor “Hydrotreated Vegetable Oil” en is een nieuw type dieselbrandstof. Het wordt gemaakt van afgewerkte oliën en restafval zoals dierlijke vetten. Hierdoor is HVO een fossielvrije én hernieuwbare brandstof met enorme voordelen op het gebied van duurzaamheid. Denk aan een zeer hoge CO2-reductie van rond de 85-90% én een lagere uitstoot van schadelijke emissies zoals fijnstof, NOx en zwavel.

Lees in onze brochure hoe wij jou
van A naar Zero CO2 helpen

Download onze brochure
×