De toekomst van zuivel

Arla Foods is één van ’s werelds vijf grootste zuivelondernemingen en verkoopt producten in meer dan honderd landen. Van melk tot yoghurt en kaas. Arla Foods Nederland wil het makkelijker maken voor mensen om gezonder te leven, dankzij goede voeding. En dat op een zo duurzaam mogelijke manier voor planeet, mensen en dieren. De zuivelcooperatie is er namelijk van overtuigd dat het beperken van de opwarming van de aarde van cruciaal belang is voor de productie van een voedzaam en duurzaam dieet. De ambitie van Arla Foods Nederland is duidelijk: de consument moet kunnen genieten van een glas melk zonder dat het impact heeft op het klimaat. Zo zet de zuivelcoöperatie zich in voor een betere toekomst voor de generatie van morgen.

Volledig klimaatneutraal

Het klimaat verandert. De temperatuur op aarde stijgt. Arla Foods is ervan overtuigd dat dit anders moet én kan. Daarom zet de zuivelcooperatie al jaren in op biologisch en het verminderen van de klimaatimpact in de hele keten. Het meest recente voorbeeld hiervan is de introductie van Arla biologisch klimaatneutraal. De eerste zuivel op de Nederlandse markt die van koe tot koelkast klimaatneutraal is. Hiervoor wordt samengewerkt met Climate Neutral Group. Arla biologisch klimaatneutraal is positief getoetst aan de standaard ‘Climate Neutral Certified’ van de Climate Neutral Group. Dit betekent dat Arla biologisch klimaatneutraal voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. Alle broeikasgassen (CO2, methaan en lachgas) die Arla biologisch uitstoot in de gehele keten zijn op de juiste manier in kaart gebracht; de footprints van de producten zijn extern geverifieerd.
  2. Arla Foods heeft de ambitie ondertekend om de uitstoot voor Arla biologisch producten in 2028 met 30% te verminderen ten opzichte van 2015.
  3. De ambitie om de uitstoot van Arla biologisch te verminderen, is vertaald naar reductieplannen. Die worden op verschillende manieren gemonitord, zoals via Arla Klimaatchecks op de melkveehouderijen.
  4. Resterende broeikasgassen worden gecompenseerd door compensatieprojecten die gecertificeerd zijn volgens de internationale Verified Carbon Standard (VCS).
  5. Bovenstaande punten worden op zowel de website van Arla Foods, als op de verpakkingen van de producten van Arla biologisch klimaatneutraal, op een transparante manier gecommuniceerd, zodat duidelijk is wat de scope van de certificering is: ‘van koe tot koelkast’.

Reductie initiatieven

Om steeds een stap verder te komen in het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, meet Arla Foods de resultaten continu. Ook op de melkveehouderijen. Zo worden elk jaar uitgebreide Arla Klimaatchecks gedaan, waarin verschillende onderdelen worden nagelopen: het aantal dieren, samenstelling van het voer, gewasopbrengst, mestverwerking, gebruik van energie, verkochte melk en gewassen. De Klimaatchecks bieden melkveehouders meer inzicht in hun carbon footprint en vormen de basis voor gedegen advies, voor nog meer reductiemogelijkheden. Naast de jaarlijkse Klimaatchecks, gebruiken de melkveehouders uitsluitend groene stroom op hun melkveehouderijen en maakt de fabriek in Nijkerk voor de productie van Arla biologisch klimaatneutraal gebruik van groene stroom en biogas, gewonnen door vergisting van organisch restafval.

Broeikasgassen compenseren

Arla Foods vindt dat de strijd tegen klimaatverandering niet snel genoeg kan gaan. Ondanks alle reductiemaatregelen van de zuivelcoöperatie, komen nog steeds broeikasgassen in de atmosfeer. Waaronder methaan, wat tijdens de spijsvertering van koeien vrijkomt. Dit is niet van de ene op de andere dag op te lossen. Daarom kiest Arla Foods ervoor de overgebleven uitstoot van Arla biologisch klimaatneutraal volledig te compenseren door te investeren in gecertificeerde projecten in Oost-Afrika, die zorgen dat er nieuwe bomen worden geplant. En in gecertificeerde projecten in Indonesië en Brazilië, die voorkomen dat regenwouden worden gekapt en in brand worden gestoken.

“Met de certificering van Climate Neutral Group geven wij onze consumenten en klanten de zekerheid dat het klopt wat we doen en zeggen. Ook versterken we hiermee ons duurzaamheidsprogramma, omdat we een jaarlijkse monitoring and audit doorlopen.”, aldus Lindy van der Veen, CSR & Communications Manager bij Arla Foods Nederland.

Lees in onze brochure hoe wij jou
van A naar Zero CO2 helpen

Download onze brochure
×