KNVB – De Groene Club

Een echte match: energiebesparing bij voetbalverenigingen. De Groene Club gelooft dat sportverenigingen met zorg voor het milieu ook zorg dragen voor een gezonde clubkas. De energierekening vormt namelijk de grootste kostenpost van een sportvereniging: gemiddeld 20% van de begroting. Om hier verandering in te brengen, is De Groene Club in het leven geroepen. Een initiatief van de KNVB en Climate Neutral Group. Het doel? Sportclubs helpen bij de verduurzaming van de accommodatie.

Op basis van ervaring is het voor De Groene Club mogelijk om sportverenigingen binnen één jaar te verduurzamen. Een gemiddelde club kan jaarlijks maar liefst 7.000 euro besparen op de energierekening. Dat staat gelijk aan 42.000 kWh elektriciteit en 2.600 m3 gas.

De rol van Climate Neutral Group

Gestart in 2017 met een pilot van 30 verenigingen uit de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel en vervolgens nationaal uitgerold. En met succes: ook andere sportbonden (o.a. Rugby Nederland, KNBSB, en het Watersportverbond) sloten snel aan. Op moment van dit schrijven, 19 februari 2021, volgen 1000 sportverenigingen een begeleidingstraject bij De Groene Club. Juist in de coronacrisis een slimme zet. Door het sluiten van de kantines, lopen sportverenigingen belangrijke barinkomsten mis. Het loont daarom om de grootste kostenpost energie omlaag te brengen. 

Micha Rots, Consultant bij Climate Neutral Group, is inmiddels al drie jaar gedetacheerd als projectleider bij De Groene Club. De side-kick van de KNVB. Zo begeleidt hij de aanbestedingsprocessen, organiseert hij bijeenkomsten waar potentiële deelnemers op afkomen, vertelt hij het verhaal van De Groene Club én onderhoudt hij het contact met alle stakeholders – waaronder het Ministerie van VWS, NOC*NSF, onafhankelijke experts en energieadviesbureaus. Rots is in ieder geval tot juli 2021 bij het project betrokken om alles in goede banen te leiden. Want de basis staat en het trackrecord is goed: van de 3.000 voetbalverenigingen zijn er nu ruim 800 aangesloten. Rots hoopt dat De Groene Club tegen de helft van 2021 in totaal 1.300 verenigingen mag verwelkomen.

Na 2021 begeleidt Climate Neutral Group de KNVB nog op nieuwe duurzaamheidsdomeinen. Want er zijn meer mogelijkheden in het verduurzamen van voetbalverenigingen: denk aan het verduurzamen van vervoersbewegingen, afvalscheiding als verdienmodel voor de club en de aardgasvrije sportvereniging van de toekomst.

Het vijfstappenplan van De Groene Club

De Groene Club helpt sportverenigingen financieel sterker te maken door een blijvend verlaagde energierekening. De Groene Club heeft hiervoor een vijfstappenplan ontwikkeld om sportverenigingen volledig te ontzorgen. Dit bestaat uit:

  • Energieadvies
  • Plan van aanpak
  • Mogelijkheid best-value
  • Financieel advies
  • Ondersteuning realisatie.

De Groene Club biedt in eerste instantie inzicht in de huidige energiesituatie en kennis om het energiepotentieel te realiseren. Vervolgens stellen we samen met de vereniging een plan van aanpak op en denken mee met financiële oplossingen. Wij halen de beste deals uit de markt voor veelvoorkomende duurzame maatregelen, maar het staat verenigingen vrij om een andere (lokale) keuze te maken. Tevens vragen wij alle relevante subsidies aan en bepalen de fiscale voordelen. De Groene Club helpt oom bij het implementeren van de energiebesparende maatregelen indien nodig.

Om te controleren welke duurzame maatregelen toepasbaar zijn, wordt er eerst een nulmeting (1) gedaan met een energiescan. Rots: “Daarmee kun je laten zien welke duurzame maatregelen een club kan nemen, wat dat kost, welke besparing het oplevert en wat de terugverdientijd is.” Je kan hierbij denken aan veld- en baanverlichting, verwarming en het opwekken van energie met zonnepanelen.

De Groene Club stelt vervolgens een plan van aanpak (2) op. In dit plan worden de voorlopige keuzes voor de maatregelen bekend gemaakt en worden de investeringen geaccordeerd binnen de sportvereniging. Daarnaast zijn er mogelijkheden om best value maatregelen (3) in te zetten. De Groene Club begeleidt de verenigingen bij het opvragen van (lokale) offertes. Ook is er financieel advies (4). Dit uit zich in ondersteuning bij het aanvragen van leningen en borgstelling bij Stichting Waarborgfonds Sport. Natuurlijk ondersteunt De Groene Club ook bij de realisatie (5), ofwel het implementeren van energiebesparende maatregelen.

“Met de expertise van Climate Neutral Group en het netwerk van de KNVB is De Groene Club uitgerold tot een succesvol duurzaamheidsprogramma voor vele sportverenigingen in Nederland”, aldus de KNVB

Lees in onze brochure hoe wij jou
van A naar Zero CO2 helpen

Download onze brochure
×