Noordhoff Uitgevers

Noordhoff Uitgevers levert educatieve producten en diensten aan het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, hoger onderwijs en aan professionals. Samen met vijf andere educatieve uitgeverijen in Europa vormt Noordhoff Uitgevers de groep Infinitas Learning. Binnen Infinitas Learning is Noordhoff een afzonderlijke eenheid met heldere grenzen als het neerkomt op groen en duurzaam ondernemen.

Groene ambitie

Noordhoff Uitgevers wil haar bedrijfsprocessen integraal duurzamer maken en klimaatneutraal opereren.

Om deze groene ambitie te bewerkstelligen hebben zij de diverse stappen gezet naar een klimaatneutrale onderneming. Hierbij hebben zij gebruik gemaakt van onze diensten: CO2-voetafdruk, CO2-prestatieladder, FuelScan, FuelMonitor, Klimaatneutraal Gegarandeerd en één van onze compensatieprojecten. Bij samenwerkingen kiest Noordhoff voor leveranciers die voldoen aan de eisen van CNG met betrekking tot het milieu en duurzaamheid.

Inzicht

Noordhoff Uitgevers is gevestigd in Groningen en Houten. Voor de berekening van de CO2-voetafdruk van Noordhoff Uitgevers, aan de hand van de CO2-calculator, zijn het energieverbruik van de kantoren in Groningen en Houten, het distributiecentrum in Groningen en de mensen die in de kantoren werken meegenomen. De groene stroom en gecompenseerd gas van Noordhoff zijn beoordeeld conform SKAO normen/emissiefactoren (CO2-prestatieladder).

Reduceren

Sinds 2010 werkt Noordhoff Uitgevers actief aan de verduurzaming van haar bedrijfsactiviteiten. Dit doen zij door het gebruik van verschillende maatregelen en activiteiten.

Mobiliteit (rijden en vliegen)

Meer dan de helft van de CO2-uitstoot van Noordhoff Uitgevers wordt veroorzaakt door zakelijke kilometers en woon-werkverkeer (het wagenpark). Om dit te verminderen is er een bonus/malusregeling voor leaserijders en wordt milieuvriendelijk rijgedrag gestimuleerd, ook worden fietsen, e-bikes, e-scooters en het OV bevorderd. Daarnaast wordt er vergaderd middels video.

Noordhoff Uitgevers is een deelnemer van The Dutch Eco Drivers League, waarin bedrijven streven om het groenste wagenpark van Nederland te worden. Er is een FuelScan uitgevoerd, een 0-meting over 12 maanden historische tankdata per kenteken. Gedurende de competitie hebben zij gebruik gemaakt van de FuelMonitor waarmee zij duidelijk en realistisch het bespaarpotentieel per gebruiker in kaart konden brengen in een helder en duidelijk totaaloverzicht.

Energie

Noordhoff Uitgevers heeft vestigingen in Groningen en in Houten, deze locaties hebben naast verschillende eigenaren ook verschillende leveranciers voor energie, catering en andere zaken. Op alle locaties wordt gewerkt aan energiezuinige maatregelen, motivatie en betrokkenheid van de medewerkers, virtuele servers, gebruik van FSC papier en biologisch afbreekbaar plastic voor bijv. klantmailingen.

Digitale leermiddelen

Noordhoff Uitgevers is voorloper in de ontwikkeling van digitale leermiddelen en blijft haar aanbod in de aankomende jaren uitbreiden. Zij hebben de ambitie om het gebruik van deze leermiddelen ook in het onderwijs te helpen bevorderen.

Afval

De kantoren van Noordhoff worden schoongemaakt met afbreekbare schoonmaakmiddelen en in de toiletten hangt gerecycled ongebleekt biologisch afbreekbaar closetpapier. Er wordt samengewerkt met duurzame afvalleveranciers (recycling) en op alle kantoren wordt afval gescheiden.

Compenseren

Niet alle uitstoot van Noordhoff Uitgevers is volledig te reduceren door bovenstaande maatregelen. De resterende CO2-uitstoot compenseren zij door te investeren in Gold Standard projecten via CNG. Noordhoff compenseert met diverse Cookstove projecten in Afrika. Naast de voordelen voor het klimaat dragen de projecten ook bij aan de ontwikkeling van de lokale bevolking in de regio.

Quote

“Al ruim 175 jaar werken wij aan de toekomst van kinderen door professionele leermiddelen te ontwikkelen. Door onze bedrijfsvoering integraal duurzamer te maken, willen we als Noordhoff Uitgevers ook in bredere zin bijdragen aan een goede toekomst voor volgende generaties”

– Arjen Holl, Algemeen directeur Noordhoff Uitgevers

Lees in onze brochure hoe we jouw
organisatie CO2 neutraal maken

Download onze brochure
×