Vertrouwde partner
voor CO2-compensatie

Climate Neutral Group (CNG) is een toonaangevende leverancier van CO2-compensatieprojecten en nature-based oplossingen. Als aanvulling op de CO2-reductie van jouw organisatie naar Net Zero CO2, kan CNG tot grote volumes CO2 (> 1 mio) aanbieden. Met CO2 certificaten, ‘carbon credits’, kun je de resterende CO2-uitstoot neutraliseren om Net Zero CO2 of SBTi-doelen te bereiken en tegelijkertijd waardevolle projecten over de hele wereld ondersteunen.
CNG is al meer dan 20 jaar wereldwijd actief en een vertrouwd merk voor klimaatcompensatie met een hoge impact. Met ons portfolio van projecten, contacten met carbon offset-ontwikkelaars over de hele wereld en op maat gemaakte oplossingen hebben we klanten gecontracteerd als Bosch, Suit Supply, Deutsche Bank, Swiss Post, Booking.com, Heerema Marine Contractors en WeTransfer. In de vrijwillige markt voor compensatie bieden wij compensatieprojecten aan voor diverse sectoren, zoals FMCG,  Agrifood, Retail, Logistics & Forwarding en de Financial & Capital Investment sector. Onze kernwaarde is het bouwen van een sterke relatie met onze klanten op basis van expertise en vertrouwen.

Neem contact met ons op

Competatief aanbod
passend in jouw MVO-beleid

Om je tijdig en binnen budget een goed aanbod te kunnen doen, is het beantwoorden van de volgende vragen belangrijk: volume benodigd aantal CO2-credits, gewenste locatie(s)/landen, technologieën*, de certificeringstypen en welke SDGs voor jouw onderneming relevant zijn. Wij zorgen ervoor dat je investeert in compensatieprojecten die perfect passen in de Net Zero CO2-strategie en het Corporate Social Responsibility-programma van jouw organsiatie. Als deze vragen duidelijk zijn, kunnen wij je een scherpe offerte aanbieden (tenders, RFP’s en RFQ’s).

* bijvoorbeeld windenergie, efficiënte cookstoves, biogas, stortgas en nature-based oplossingen zoals regeneratieve landbouw, ‘carbon farming’, bosprojecten etc.biog

Op zoek naar de beste
oplossing voor compensatie?

Neem contact met ons op

Ons aanbod voldoet aan alle
vrijwillige standaarden voor compensatie.

We hebben verschillende inspirerende klimaatcompensatieprojecten beschikbaar of kopen ze naar wens voor je in. Het gaat onder meer om initiatieven zoals efficiënte cookstoves, biogas, bosbouw en hernieuwbare energie. Elk project moet een goedkeuring van derden krijgen, via certificeringen zoals Gold Standard, VCS, REDD(+), BER’s en CER’s. De CO2-reductie, -vastlegging (‘capture’) en -verwijdering (‘removals’), oftewel de geverifieerde emissiereducties, worden nauwkeurig gemonitord en verhandeld in de vorm van CO2-certificaten, Carbon Credits, die bijdragen aan de projectfinanciering. CNG biedt compensatie die voldoet aan alle relevante normen.

Bijdragen aan de
Sustainable Development Goals

Gold Standard en de aanvullende CCB-standaard (Climate, Community and Biodiversity) hebben extra voordelen voor de lokale bevolking, biodiversiteit en ecosystemen. Deze normen garanderen een meetbare bijdrage aan verschillende SDGs. Als je voor deze projecten kiest, kunnen wij je jaarlijks voorzien van communicatiemateriaal en een speciaal Impact Report, bij grote volumes, voor jullie duurzaamheids- of MVO-verslag.  Wil je een voorbeeld van een impactrapport op maat ontvangen?

Neem contact met ons op

Expertise in de
verschillende CO2-markten

Climate Neutral Group heeft expertise opgebouwd over de verschillende CO2-markten* door meer dan 150 CO2-compensatieprojecten te ondersteunen, een trackrecord in projectontwikkeling en relaties met meer dan 3000 klanten. Daarnaast zijn we op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Voor speciale wensen over compensatie en informatie over de CO2-markten en de ontwikkelingen, kunnen onze consultants je adviseren. Ervaren sprekers voor congressen, inspirerende (in-company) presentaties en woordvoerders voor internationale media zijn op aanvraag beschikbaar.

* Er zijn twee Carbon Markets:
– De Voluntary Carbon Market (VCM) stelt bedrijven, NGO’s en particulieren in staat om hun emissies te compenseren en zo klimaatneutraal te zijn.
– De Compliance Markt (EU-ETS-systeem in Europa) helpt regeringen bij het voldoen aan de klimaatdoelstellingen, overeenkomstig het Protocol van Kyoto. Emissierechten stimuleren de koolstofreductie in de sectoren met de meeste CO2-uitstoot. In het kader van de EU GreenDeal, het Fit For 55-plan, dat in juli 2021 werd gepresenteerd, gaat deze markt veranderen.
Neem contact met ons op

Interesse in onze totale aanpak
op weg naar Net Zero CO2 of onze certificering?

Download de brochure
×