In 2020 een versnelling
van A naar Zero CO2

…”2020 was een bijzonder jaar. De wereld stond in het teken van COVID en we merkten snel de effecten. Schonere lucht en herstellende natuur en de roep dat het radicaal anders moet. Over het gehele jaar nam de CO2-uitstoot uiteindelijk maar met zeven procent af en dat is niet genoeg om de stijging van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer een halt toe te roepen. Positief is dat wij een groei in de bereidheid bij bedrijven zien om actie te nemen ten aanzien van het klimaat. Urgent want we staan voor een grote uitdaging. Vanaf juni zagen we bedrijven versneld in beweging komen.”…

René Toet, General Manager

Wil je meer weten?
Neem contact op met onze adviseurs

Contact
×