5 voordelen van
duurzaam ondernemen

  • Voorsprong op de markt: de vraag naar duurzame ondernemingen neemt toe. Door actief te werken aan duurzaam ondernemen, blijf je concurrenten voor.
  • Kostenbesparing: duurzaam ondernemen levert bedrijven financiële voordelen op. Bijvoorbeeld door innovaties en een hogere productiviteit.
  • Sterkere reputatie: een bedrijf dat rekening houdt met het klimaat, straalt zowel intern als extern verantwoordelijkheid uit.
  • Aantrekkelijk voor stakeholders: klanten, medewerkers, financiers en leveranciers voelen zich sneller betrokken bij een duurzame onderneming.
  • En uiteraard beter voor de planeet: het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol bij het compenseren van CO2-uitstoot. Duurzaam ondernemen draagt hieraan bij.

Ontdek in onze brochure hoe jouw
organisatie van A naar Zero CO2 kan!

Download onze brochure

Duurzaam ondernemen in 3 stappen

#1 CO2-Footprint
berekenen

Duurzaam ondernemen begint met het berekenen van de CO2-voetafdruk van jouw organisatie, product of dienst. Onze experts zorgen ervoor dat de CO2-voetafdruk van jouw organisatie voldoet aan erkende standaarden voor de berekening van broeikasgasemissies. Voor ieder type bedrijf hebben we een passende methode. Van een basic tot een uitgebreide variant voor organisaties met meerdere bedrijfsonderdelen of vestigingen. Volledig maatwerk is ook mogelijk. Onze experts helpen je vooraf helder te krijgen welke emissies relevant zijn. Zo zorgen wij voor de juiste keuzes als grondslag voor een solide CO2-Footprint; de start van A naar Zero CO2.

Lees meer over deze aanpak in onze brochure

#2 Duurzaam ondernemen
CO2-uitstoot reduceren

Door de CO2-Footprint weet je waar je staat; een belangrijke voorwaarde om te starten met duurzaam ondernemen. Onze consultants laten vervolgens zien dat de ambities van jouw bedrijf en het realiseren van jouw klimaatdoelen hand in hand gaan. Concreet zoomen we in op de onderwerpen mobiliteit, energie, vliegreizen en de supply chain van producten. Daarna stellen we een ambitie en een reductiestrategie vast. We zorgen voor draagvlak bij de directie of management van jouw bedrijf. Een realistisch Plan van Aanpak en Monitoring maakt jouw route van A naar Zero CO2 in 2050 een succes.

#3 Compenseer CO2-uitstoot
met klimaatprojecten

De CO2-Footprint die na de reductie resteert kun je compenseren. Deze compensatie maakt jouw organisatie of product direct klimaatneutraal. Wij zoeken naar het klimaatproject dat het beste past bij jouw organisatie, dienst of product; in Nederland of elders. Zo draag je sneller bij aan het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs én de duurzame ontwikkelingsdoelen van de UN (SDGs).

Kortom: in drie stappen naar compleet duurzaam ondernemen.

Lees meer over onze aanpak in de brochure

Duurzaam ondernemen staat bij onze klanten op #1 

Klimaatneutraal gecertificeerd Brabant Water

“We hebben stapsgewijs, over een periode van vijf jaar, onze impact op het klimaat in kaart gebracht én verminderd. Klimaatneutraal gegarandeerd is een logische stap.”

Brabant Water Directie Lees meer

Bunzl wil haar impact op het milieu verminderen.

“Het beperken van milieu en klimaatimpact én bijdragen aan bewustwording bij gebruikers zien wij als belangrijke taak op gebied van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Bunzl Directie Lees meer

PLUS introduceert eerste klimaatneutraal gecertificeerde banaan

“PLUS koos als supermarkt al jaren geleden voor Fairtrade; nu omarmen ze ook voor hun huismerken klimaatneutraal gecertificeerde producten. Ketens worden transparant gemaakt, ook voor de klimaatimpact. “We zijn enorm blij dat consumenten onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid waarderen.”

Eric Leebeek Commercieel directeur Lees meer

Noordhoff - Integraal verduurzamen en klimaatneutraal opereren

“Al ruim 175 jaar werken wij aan de toekomst van kinderen door professionele leermiddelen te ontwikkelen. Door onze bedrijfsvoering integraal duurzamer te maken, willen we als Noordhoff Uitgevers ook in bredere zin bijdragen aan een goede toekomst voor volgende generaties”

Arjen Holl Algemeen directeur - Noordhoff uitgevers Lees meer

Nordian Capital Partners

Want ambitieus als ze zijn, neemt deze Private Equity Investor alle bedrijven waarin zij participeren mee. Zij zoeken bedrijven die waarde toevoegen, innovatief en onderscheidend zijn. “Proud of our companies making impact”

Freek van Schijndel – Investment Associate. Lees meer

bloomon als klimaatneutrale bloemist

Al sinds de oprichting van bloomon in 2014 is duurzaamheid een belangrijk thema voor ons. Door keuze voor certificering volgens de Klimaatneutraal standaard van Climate Neutral Group, zijn we nu al 100% klimaatneutraal en worden we uitgedaagd om ieder jaar nog meer te reduceren.

Roy Barnhoorn Sourcing & Sustainability manager - bloomon Lees meer

Kaasmakerij van CONO klimaatneutraal gecertificeerde organisatie

“Wij zijn trots op de stappen die we al gezet hebben om onze CO2-uitstoot te reduceren en gaan ons inzetten om ieder jaar weer meer te doen. De Klimaatneutraal standaard van CNG helpt ons de bij de monitoring en bijsturing om in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs te reduceren.”

Grietsje Hoekstra Manager Sustainability Lees meer

Ontdek in onze brochure hoe jouw
organisatie van A naar Zero CO
2 kan!

Download onze brochure
×