Duurzame gemeente?
Eenvoudiger dan je denkt

In het Energieakkoord zijn de afspraken rondom de energietransitie van gemeenten vastgelegd. Maar wat is eigenlijk de bestaande milieuregelgeving met betrekking tot energiebesparing, waarmee bedrijven de klimaatimpact drastisch kunnen verlagen? En met welke maatregelen stimuleert jouw gemeente het lokale bedrijfsleven? We zien dat gemeenten in Nederland worstelen met deze vragen. Niet nodig, want de afspraken uit het Energieakkoord nakomen, is met de aanpak van CNG eenvoudiger dan je denkt.

Realiseer nu een aanpak voor de energietransitie van jouw gemeente

Energietransitie van gemeenten
6 voordelen van onze aanpak 

  • We analyseren diverse branches binnen jouw gemeente, kijken waar het besparingspotentieel zit en hoe we snel kunnen verduurzamen.
  • We hebben al veel gemeenten geholpen bij de energietransitie. Al onze belangrijkste lessen nemen we mee bij het ontwikkelen van jouw aanpak. 
  • Om ondernemers écht in beweging te krijgen richting duurzaamheid realiseren we een integrale aanpak met de juiste balans tussen handhaving en stimulans. 
  • We ondersteunen bij het realiseren van duurzaamheidsplatforms en inkoopcollectieven. We adviseren hier ook bij, zodat jij de juiste keuze kunt maken. 
  • We helpen jou bij het ontzorgen van ondernemers. Door te sturen op de conversie van adviezen naar uitgevoerde maatregelen. 
  • We geven jouw gemeente een sturende rol bij het monitoren en handhaven van de gemaakte afspraken.

Realiseer nu een aanpak
voor de energietransitie van jouw gemeente

Download onze whitepaper

Energietransitie van jouw gemeente in 4 stappen 

#1   Marktonderzoek naar de mogelijkheden per branche
#2   Advies op maat over energiebesparing in jouw gemeente
#3   Ondersteuning bij de implementatie en uitvoering
#4   Faciliteren van collectieve inkooptrajecten en andere grote oplossingen

Klaar voor de energietransitie van jouw gemeente?

Zij gaan al voor
energietransitie:

Gemeente Almere | Almere geeft energie! 

Energiebesparing is een belangrijke pijler binnen de klimaatneutrale ambities voor 2022 van de gemeente Almere. Ze bieden met het programma “Almere geeft energie!” ondernemers, scholen en verenigingen de mogelijkheid om gratis een energiescan te laten uitvoeren. Zo krijgen zij direct inzicht in de potentiële energiebesparing en kunnen ze vervolgens actief aan de slag met de voorgestelde maatregelen.

Gemeente Utrecht | Utrechtse Energie! 

Gemeente Utrecht zet diverse instrumenten in om energiebesparing binnen bedrijven te stimuleren. Mirjam Harmelink, programmamanager Utrechtse Energie, geeft aan dat bedrijven wel willen verduurzamen, maar dat de stap naar daadwerkelijke implementatie vaak moeilijk is. Climate Neutral Group heeft voor de komende jaren een speciale aanpak ontwikkeld om ondernemers te ontzorgen en implementaties te activeren.

Gemeente Amsterdam | Duurzaam Amsterdam 

Gemeente Amsterdam werkt volgens een concreet stappenplan om energiebesparing en integrale duurzaamheid binnen branches te versnellen. Edgar Zonneveldt, werkzaam als Adviseur Duurzaamheid bij Gemeente Amsterdam, geeft aan dat kansen zich kunnen voordoen als er geschikte instrumenten beschikbaar zijn. Het gebruik van (integrale) keurmerken is bijvoorbeeld een belangrijk instrument. Het geeft bedrijven een concrete route om energiebesparing te versnellen.

Meer verhalen van energietransities binnen gemeenten?

Duurzaam ondernemen staat bij onze klanten op #1 

Klimaatneutraal gecertificeerd Brabant Water

“We hebben stapsgewijs, over een periode van vijf jaar, onze impact op het klimaat in kaart gebracht én verminderd. Klimaatneutraal gegarandeerd is een logische stap.”

Brabant Water Directie Lees meer

Bunzl wil haar impact op het milieu verminderen.

“Het beperken van milieu en klimaatimpact én bijdragen aan bewustwording bij gebruikers zien wij als belangrijke taak op gebied van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Bunzl Directie Lees meer

PLUS introduceert eerste klimaatneutraal gecertificeerde banaan

“PLUS koos als supermarkt al jaren geleden voor Fairtrade; nu omarmen ze ook voor hun huismerken klimaatneutraal gecertificeerde producten. Ketens worden transparant gemaakt, ook voor de klimaatimpact. “We zijn enorm blij dat consumenten onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid waarderen.”

Eric Leebeek Commercieel directeur Lees meer

Noordhoff - Integraal verduurzamen en klimaatneutraal opereren

“Al ruim 175 jaar werken wij aan de toekomst van kinderen door professionele leermiddelen te ontwikkelen. Door onze bedrijfsvoering integraal duurzamer te maken, willen we als Noordhoff Uitgevers ook in bredere zin bijdragen aan een goede toekomst voor volgende generaties”

Arjen Holl Algemeen directeur - Noordhoff uitgevers Lees meer

bloomon als klimaatneutrale bloemist

Al sinds de oprichting van bloomon in 2014 is duurzaamheid een belangrijk thema voor ons. Door keuze voor certificering volgens de Klimaatneutraal standaard van Climate Neutral Group, zijn we nu al 100% klimaatneutraal en worden we uitgedaagd om ieder jaar nog meer te reduceren.

Roy Barnhoorn Sourcing & Sustainability manager - bloomon Lees meer

Kaasmakerij van CONO klimaatneutraal gecertificeerde organisatie

“Wij zijn trots op de stappen die we al gezet hebben om onze CO2-uitstoot te reduceren en gaan ons inzetten om ieder jaar weer meer te doen. De Klimaatneutraal standaard van CNG helpt ons de bij de monitoring en bijsturing om in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs te reduceren.”

Grietsje Hoekstra Manager Sustainability Lees meer

Realiseer nu een aanpak
voor de energietransitie van jouw gemeente 

Download onze whitepaper
×