Achtergrond

Op het gebied van afvalbeheer streeft Turkije ernaar om stortplaatsen te laten voldoen aan de EU-normen. De capaciteit voor het gecontroleerd storten en recyclen van afval groeit. Dit klimaatproject zorgt ervoor dat de stortplaats is ingericht om niet-recyclebaar afval door speciale installaties te verbranden en hiervan energie op te wekken. De energie wordt omgezet in elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt gevoed. Door het afval om te zetten naar energie wordt er bespaard op het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en kolen.

Over het project

De stortplaats bevindt zich in de provincie Kocaeli, aan de baai van Izmit in de zee van Marmara, ongeveer 100 km ten Oosten van Istanboel. Met een totale oppervlakte van ongeveer 3 miljoen vierkante meter is het stortplaatsgebied de grootste in het noordwesten van Turkije. Het huishoudelijke afval van de regio wordt opgehaald en op de afvalstortplaats verbrand naar gas, dat vervolgens wordt omgezet in elektriciteit. De CO2-uitstoot wordt op twee manieren verlaagd:

  • door te voorkomen dat methaangas in de atmosfeer komt, maar wordt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Methaan is een broeikasgas dat 28 keer zo sterk is als CO2
  • door een gelijke hoeveelheid elektriciteit te vervangen die opgewekt wordt door fossiele energiecentrales

Samenwerkingsverband

Climate Neutral Group ondersteunt dit klimaatproject, door te investeren via carbon credits en hierdoor een bijdrage te leveren aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. De lokale bevolking krijgt toegang tot groene stroom. Het project is conform Gold Standard gecertificeerd.

Lees in onze brochure hoe wij jou
van A naar Zero CO2 helpen

Download onze brochure
×