Achtergrond

Het Maísa-project ligt in de gemeente Mojú, de staat Pará, in het noorden van Brazilië, de zogenaamde ‘Boog van ontbossing’ in het Amazonegebied. Deze regio heeft geleden onder illegale houtkap van inheemse bossen t.b.v. timmerhout en houtskool, intensieve veeteelt en ontbossing om land in eigendom te krijgen. Het Maísa-project heeft als missie de lokale ontbossing te stoppen en het rijke, bio diverse land, te beschermen.

Over het project

De regio is sinds de jaren 70 geteisterd door conflicten tussen boeren, illegale houthakkers en ‘landgrabbers’. Dit doordat het ontbrak aan overheidsbeleid en zwakke handhaving van wetten m.b.t ontbossing en landregulatie. De eenvoudige toegang via de snelweg deed de rest. Toen ook nog vastgoedspeculatie zijn intrede deed bereikte de ontbossing in het Maísa-gebied haar hoogtepunt. Het project richt zich op het klimaat, de gemeenschap en biodiversiteit. De ongeplande ontbossing wordt verminderd door het projectgebied te beschermen en het bos duurzaam te beheren. De sociale component richt zich op het doorgronden van de drijfveren die leiden tot ontbossing door de bewoners en deze om te buigen door emissiearme activiteiten, die inkomsten genereren, te bevorderen. Dit is voornamelijk kleinschalige landbouw. Door de lokale gemeenschap bij het project te betrekken is het gelukt
dit van de grond te krijgen. Wat de biodiversiteit betreft worden de positieve effecten van duurzaam bosbeheer en habitatbescherming gemonitord. Er kan worden geconcludeerd dat het project uitzonderlijke voordelen heeft voor het klimaat, de gemeenschap en de biodiversiteit. Ten minste 128 bedreigde boomsoorten en
29 bedreigde diersoorten zijn beschermd tegen uitsterven binnen het projectgebied. Kleinschalige landbouw is geïntroduceerd en lokale gemeenschappen worden actief betrokken bij de besluitvormingsprocessen m.b.t. het Maísaprojectgebied.

Samenwerking

Climate Neutral Group werkt met het project door het ondersteunen van en investeren in dit unieke project door de aankoop van carbon credits. Dit initiatief is VCS Standard gecertificeerd en volgt de REDD+ aanpak. De VCS certificering garandeert dat de gerealiseerde CO2-reductie wordt gemonitord en gecontroleerd via een audit. Daarnaast is Climate Neutral Group lid van The International Carbon Reduction and Offset Alliance (ICROA). Dit zorgt voor een betrouwbare klimaatcompensatie. De sociaaleconomische voordelen en het behoud van biodiversiteit voldoen aan de Community and Biodiversity Standard CCBA). Climate Neutral Group is een Certified B Corp-organisatie.

Weten hoeveel impact
onze klimaatprojecten hebben?

Download ons Impact Rapport
×