Achtergrond

De Indiase bevolking groeit razendsnel, waarbij de verstedelijking versneld plaatsvindt en de economische vooruitzichten van India op dit moment de beste van heel Azië zijn. Hierdoor neemt de energieconsumptie enorm toe. India zal meer doen dan het klimaatakkoord van Parijs voorschrijft om de planeet te beschermen, geeft de Indiase overheid aan. India zal dan ook de komende jaren gaan investeren in hernieuwbare energie.

Het project

Het klimaatproject investeert in windparken in afgelegen gebieden van India om de elektriciteit te leveren aan het lokale elektriciteitsnet. Zo wordt elektriciteit uit fossiele bronnen gedeeltelijk vervangen door duurzame windenergie. Naast reductie van CO2 zorgt het project ook voor meer zekerheid van de energievoorziening voor Indiase huishoudens, de verbetering van de infrastructuur en meer werkgelegenheid.

Samenwerkingsverband

Climate Neutral Group (CNG) werkt samen met het klimaatproject om dit initiatief te ondersteunen door te investeren middels COcredits. Het project maakt windenergie bereikbaar voor het armste deel van de Indiase bevolking. Het project is gecertificeerd door VCS.

CNG kiest al jaren voor verschillende windprojecten in India om de lokale bevolking in afgelegen gebieden te voorzien van schone energie en een positieve impuls geven aan de regio. Hierbij kiest CNG alleen voor kleinschalige windprojecten, uitgevoerd in landen waar financiering voor CO2-reductieproducten nog steeds moeilijk te krijgen is.

Lees in onze brochure hoe wij jou
van A naar Zero CO2 helpen

Download onze brochure
×