De twee weken durende klimaattop in Glasgow, van 1-12 november (COP26) wordt bepalend voor landen over hoe ze weer op het noodzakelijke spoor kunnen komen om de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 graad te beperken. Want zoals we allemaal weten zijn de huidige klimaatplannen niet voldoende.

Ambitie en actie
Het Akkoord van Parijs uit 2015 kent een ‘opknapmechanisme’: klimaatplannen worden regelmatig getest, besproken en geactualiseerd. Recente alarmerende berichten over klimaatverandering laten zien dat voor alle partijen hogere doelen nodig zijn. De EU verschoof van 40% naar 55% minder emissies en veel landen deden dat ook. Als we samen de uitstoot halveren tegen 2030, kunnen we de deur openen die ons naar 1,5 °C brengt als maximale temperatuurstijging. Technisch is het heel goed mogelijk; ook financieel.

Voor Climate Neutral Group zijn carbon specialist Jos Cozijnsen en consultant Gabrielle Smith aanwezig op de top. Ze zullen regelmatig inzichten en updates delen op LinkedIn. Jos volgt de ‘artikel 6’-discussies, terwijl Gabrielle de ambitie van de klimaatdoelen onderzoekt. Ze gaan in gesprek met Nederlandse afgevaardigden en politici, bedrijven, ngo’s en journalisten.

We zien deze twee weken niet alleen als de plek waar landen de nodige beslissingen nemen, maar ook als een inspirerend pr-momentum. Het wordt een showcase van innovatieve ambitie en actie. Wij geloven dat het laten zien van voorbeelden voor meer CO2-reductie kan zorgen.

Hoogwaardige markt voor CO2-handel
Een van de uitvoeringsmaatregelen uit de klimaattoolbox is de internationale CO2-handel. We hopen dat COP26 het eens wordt over goede regels hiervoor, zodat het kan bijdragen ​​aan de ambities van Parijs. Het is het enige hoofdstuk in het ‘Paris Rulebook’ waarover nog onenigheid bestaat. Dit zogenaamde ‘artikel 6’ staat bovenaan de agenda – naast natuurlijk de noodzaak van aangescherpte doelstellingen en het nakomen van klimaatfinancieringsverplichtingen voor lage- en middeninkomenslanden.

Internationale CO2-handel kan landen in staat stellen om kosteneffectieve emissiereducties te realiseren. In 85% van de nationaal vastgestelde bijdragen (NDC’s) wordt het belang genoemd om artikel 6 te gebruiken om doelstellingen te behalen. Studies tonen aan dat de wereldwijde handel in CO2-credits de reductie verdubbelt tegen dezelfde kosten. En met wereldwijde samenwerking en het gebruik van de CO2-markt kunnen alle landen samen op tijd aan hun doelen voldoen.

Dus om landen te helpen hun klimaatdoelstellingen te halen of voor grote bedrijven met bindende doelstellingen, zijn artikel 6-regels nodig. Bijvoorbeeld dat slechts één land dezelfde CO2-credits rapporteert, om dubbeltellingen te voorkomen.

De top moet ook beslissen wat te doen met de resterende oude credits uit het Kyoto-tijdperk (het zogenaamde Clean Development Mechanism, CDM), omdat ze de wereldwijde uitstoot die nodig is in het kader van de Overeenkomst van Parijs niet verminderen. Deze credits moeten gedeeltelijk worden geannuleerd of worden omgezet in het nieuwe, meer ambitieuze mechanisme voor duurzame ontwikkeling (SDM).

Groeiende rol van de vrijwillige CO2-markt
Bedrijven die de ambitie hebben om naar Zero CO2 willen gaan, kunnen de vrijwillige CO2-markt gebruiken. Zo kan een Nederlandse verzekeringsmaatschappij met resterende uitstoot van woon-werkverkeer of verwarming deze compenseren door credits te kopen van een CO2-reductieproject met cookstoves in Ethiopië. Deze reducties helpen het gastland ook om zijn eigen nationale CO2-doelstellingen te behalen, terwijl de uitstoot van de Nederlandse verzekeraar in het Nederlandse rapport blijft. In dat geval is artikel 6 dus niet van toepassing.

Climate Neutral Group ziet drie belangrijke criteria om de vrijwillige CO2-markt goed te laten werken:

  1. Een prijs op het uitstoten van CO2 zetten die de vervuiler motiveert om de onderliggende activiteit te verminderen of te stoppen
  2. Een gelijkwaardige CO2-vermindering elders op de wereld financieren die anders niet mogelijk zou zijn geweest
  3. Hoge kwaliteitsnormen voor CO2-projecten gebruiken, wat zorgt voor een transparante, robuuste en betrouwbare vrijwillige markt

Wij zijn van mening dat het gebruik van compensatie hand in hand moet gaan met sterke reductieverplichtingen om Absolute zero in 2050 te bereiken. Een belangrijke vereiste van onze Climate Neutral Certified Standard, die onlangs werd gelanceerd nadat we officieel zijn goedgekeurd als Community Member van ISEAL, de wereldwijde instantie voor geloofwaardige duurzaamheidsnormen.

Jos Cozijnsen: ‘Onze opdrachtgevers willen impact maken op het klimaat, door naast hun eigen reductiestrategie ook duurzame CO2-reductieprojecten te financieren ter compensatie. Met robuuste rapportages kunnen ze ook landen die deze projecten hosten helpen om hun klimaatdoelen onder het Akkoord van Parijs te halen: doel en regels voor de CO2-markt zijn belangrijk.”

Jos en Gabrielle zijn ook van plan om vergaderingen bij te wonen van ICROA, de International Carbon Reduction and Offsetting Alliance, waarvan Climate Neutral Group een van de eerste leden was. Na een jaar intensief werken in verschillende ICROA-werkgroepen zetten we ons in voor heldere regels die de vrijwilligersmarkt versterken en versnellen. Het doel is hoogwaardige compensatieprojecten via CO2-reductie in lage- en middeninkomenslanden, gecombineerd met het verbeteren van de levensomstandigheden van de lokale bevolking en het ondersteunen van hun energietransitie.

CNG helpt bedrijven bij hun klimaatambitie
Climate Neutral Group ondersteunt bedrijven bij het berekenen en monitoren van de CO2-voetafdruk van hun organisatie. Ten eerste met hun eigen uitstoot zoals energie, mobiliteit en zakenreizen naar het buitenland. Ten tweede met de uitstoot van de diensten en producten in de volledige toeleveringsketen van het bedrijf.

Wij werken voor de Nederlandse overheid en internationale corporates, banken, (financiële) dienstverleners, verzekeraars, mainports, food & beverage-industrie en retail. Ook werken we nauw samen met de luchtvaart- en reissector, zowel vrije tijd als zakelijk reizen, om grip te krijgen op de uitstoot, slimmer te reizen en de sector en haar klanten te verduurzamen.

Onze ervaring is dat bedrijven die kiezen voor compensatie ook koploper zijn in het terugdringen van hun CO2-uitstoot. Ze hebben een ambitieuze strategie om te investeren in reductiemaatregelen, medewerkersbetrokkenheid en de bereidheid om zich te onderscheiden van de massa. We weten hoe belangrijk het is voor bedrijven om met onze Gold Standard of VCS gecertificeerde projecten te streven naar klimaatneutraliteit. Ze verminderen niet alleen de CO2 maar dragen ook bij aan een betere levensstandaard voor de lokale bevolking op het gebied van gezondheid, werkgelegenheid en inkomen, allemaal belangrijke UN Sustainable Development Goals (SDG’s).


×