Utrecht, 23 juni 2021

We zijn er trots op dat we onze impact in 2020 samen met onze klanten meer dan verdubbeld hebben. De wereld stond in het teken van COVID-19 en al snel waren de effecten merkbaar. Uiteindelijk daalde de CO2-uitstoot met slechts zeven procent en dat is niet genoeg. Positief is dat we een groei zien in de bereidheid van bedrijven om hun klimaatimpact te beperken. Noodzakelijk, want we staan voor een grote uitdaging. Onze (nieuwe) relaties versnelden in 2020 van A naar Zero CO2.

Download het Impactrapport 2020 >>

Versnellen van A naar Zero CO2

In 2020 lanceerden we onze nieuwe missie, ‘netto zero carbon emissions’ in 2050 en de pragmatische aanpak ‘van A naar Zero CO2’. 2050, dat is immers ‘het jaar van de waarheid’. Tegen die tijd moeten de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs zijn bereikt. Dit geldt voor de hele wereld. Overheden, bedrijven en consumenten zullen moeten versnellen en onze A to Zero-aanpak werd goed opgepakt. Reductie en klimaatneutrale certificering spelen een centrale rol. In 2020 benaderden tal van bedrijven ons voor advies over de route naar Net Zero CO2 voor hun organisatie, producten, supplychains en diensten. Door over hun successen te communiceren, stimuleren ze anderen om ook te versnellen.

Het Climate Neutral Certification programma effectief

Na alle noodzakelijke openbare consultatierondes in 2020 te hebben afgerond is ons Klimaatneutraal Certificeringsprogramma van kracht vanaf 1 januari 2021. Het is een pragmatische standaard, die echte klimaatneutraliteit certificeert, dus inclusief criteria voor footprinting, reductie in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en compensatie. Bedrijven zijn begonnen met externe audits om hun organisatie, producten en diensten klimaatneutraal gecertificeerd te krijgen, geverifieerd door onafhankelijke certificatie-instellingen. Het Climate Neutral Certified logo en bijbehorende claims maken de weg naar Net Zero CO2 zichtbaar en geloofwaardig.

Prestaties en nieuwe partnerschappen in 2020

We ontwikkelden een nieuwe CNG New Flight Specific Carbon Calculator om de CO2-uitstoot van vliegreizen veel nauwkeuriger te berekenen. De calculator is gekoppeld aan de boekingssystemen van de meeste zakenreisagenten. Deze nieuwe tool is de basis voor de weg naar Zero CO2 inclusief reductie en compensatie.

Onze Coffee Carbon Footprint Tool is up-to-date gemaakt en geverifieerd door Preferred by Nature. Met de tool is het eenvoudig om de Carbon Footprint (LCA) van koffie te berekenen van bonen tot de kop, in verschillende melanges en van verschillende herkomst.

In 2020 zagen we een versnelling in het in stand houden van supplychains van (Agri)food producten. Reductie is het aanbod is de sleutel en een grotere vraag naar de ontwikkeling van CO2-reductie en insetting-projecten. Inmiddels hebben we een team van specialisten op dit gebied en zijn er verschillende partnerships gevormd voor regeneratieve landbouw en ‘carbon farming’.

Compensatie zonder grenzen noodzakelijk voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs

De projecten waarmee we de CO2-uitstoot voor onze klanten compenseren, zorgen voor meer dan alleen CO2-reductie. Zij dragen ook bij tot een verbetering van de algehele kwaliteit van leven en de levensstandaard van de lokale bevolking in ontwikkelingslanden. De wereld kan alleen klimaatneutraal worden als westerse landen ervoor zorgen dat ontwikkelingslanden ook de CO2-uitstoot kunnen verminderen. Het mechanisme compensatie als instrument naar Net Zero CO2 in 2050 is hier onlosmakelijk mee verbonden. Zonder grenzen!

Ons impactrapport 2020 nu beschikbaar

Door te investeren in zorgvuldig geselecteerde klimaatprojecten om de CO2 die overblijft te compenseren, wordt de noodzakelijke bijdrage aan de CO2-reductie wereldwijd mogelijk. Tegelijkertijd krijgt de lokale bevolking kansen om zich op een duurzame manier te ontwikkelen. Met dit rapport geven we samen met onze klanten inzicht in de impact die we in 2020 hebben gemaakt.

Meer informatie en vragen?
Contact Ciska Uijlenbroek, +31302326193


×