De Klimaattop in Madrid was uiteindelijk niet meer dan de opmaat naar de Klimaattop in Glasgow volgend jaar. Dan moeten alle landen hun klimaatplannen aangescherpt hebben om aan het Parijs Akkoord te voldoen. Het Klimaatplan van Nederland is volgens het nationale Klimaatakkoord al in lijn gebracht met Parijs naar 49% reductie in 2030; de EU als geheel gaat naar 50% of misschien zelfs wel 55% reductie in 2030. Frans Timmermans maakt vaart met Europese Green Deal.  Met een enorme investeringspot wil de nieuwe Europese Commissie zorgen dat Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent is. Mondiale besluiten zijn uiteindelijk niet genomen. Climate Neutral Group was gedurende de hele klimaattop aanwezig en voelde al in de aanloop naar de besluitvorming in het laatste weekend dat het moeilijk zou worden.

René Toet, Managing Director Climate Neutral Group: “In de eerste week werd de druk op ambitieuze besluiten opgevoerd. Landen en bedrijven die onvoldoende ambitie toonden kregen het zwaar verduren: door NGO’s, ontwikkelingslanden voor wie de gevolgen van klimaatverandering nu al niet zijn te overzien, en vooral jonge activisten. De urgentie die Gretha Thunberg helder verwoord en de beweging die zij op gang brengt is indrukwekkend; het contrast met het bedrijven van korte termijn politiek en eigenbelang van sommige landen kan niet groter zijn. Wij zijn teleurgesteld door het resultaat. Wij ervaren een toenemende bereidheid bij bedrijven om in actie te komen en hun ambities en plannen in lijn te brengen met het Parijs akkoord. En met jongeren die op arbeidsmarkt gaan komen zal de transitie naar duurzaam en zelfs klimaatneutraal ondernemen alleen maar toenemen.”

Doel van de Klimaattop in Madrid

Het doel van de Klimaattop in Madrid was om de mondiale CO2-markt te reguleren op zo’n manier dat deze markt (kosten)effectief kan bij te dragen aan het realiseren van klimaatdoelen in het Parijs akkoord. Zo moet dubbeltelling worden voorkomen: behaalde CO2-reductie waar rechten voor verkregen zijn mogen maar één keer geteld worden. Een nieuw ambitieuzer systeem voor het opzetten van nieuwe CO2-reductieprojecten in ontwikkelingslanden en wat er moet gebeuren met het overschot van oude CO2-rechten voor reeds behaalde reductie in een verder verleden, lag ook op de onderhandelingstafel. Al deze afspraken zouden effect hebben op de reductieverplichtingen van landen, voor de industrie die onder het EU Emissiehandelssysteem vallen, de zogenaamde ‘verplichte’ markt én voor de internationale CO2-verplichtingen voor de luchtvaart. Er lagen wel praktische voorstellen op tafel, maar de landen lagen te ver uit elkaar om besluiten te nemen. Dat wordt nu doorgeschoven naar volgend jaar.

De vrijwillige markt voor compensatie

Op de vrijwillige CO2-compensatiemarkt heeft het uitblijven van concrete afspraken in Madrid overigens geen effect. Die blijft onveranderd bestaan. De CO2-reducties die door compensatieprojecten in ontwikkelingslanden en ons eigen land worden gerealiseerd, worden gerapporteerd door het land zelf en helpen dat land haar CO2-doelen te halen. Voor iedere ton CO2 die met zo’n project gerealiseerd wordt één gecertificeerde Carbon Credit uit gegeven, die verkocht mag worden op de vrijwillige markt voor compensatie. De inkomsten zijn en blijven nodig om het project te realiseren. De koper van Carbon credits, Golds Standard of VCS gecertificeerd,   neutraliseert zo de eigen CO2-emissies, die resteren na reductie, via projecten en is zo klimaatneutraal. Er is geen sprake van dubbeltelling. Hoe dat komt? Ten eerste omdat het bedrijf dat de compensatie doet, dat vrijwillig doet. De CO2-emissies van het bedrijf of een particulier die bijvoorbeeld de uitstoot van een vliegreis compenseert worden ook niet door Nederland apart gerapporteerd. En ten tweede omdat het certificaat van de CO2-reductie ook niet naar Nederland gaat. Nederland gebruikt deze CO2-reducties in de vorm van Carbon Credits niet voor het behalen haar doel. De CO2-reductie wordt dus maar een keer voor een CO2-verplichting ‘geteld’ en gerapporteerd. Wij verwachten dat de toenemende vraag naar vrijwillige compensatie, die dit jaar is ingezet, zich door zal blijven zetten. Hetzelfde geldt voor de prijzen, die we al zien stijgen blijft doorzetten.

Wat betekent dit allemaal Climate Neutral Group en haar relaties?

Zowel het resultaat van de klimaattop en het feit dat de vrijwillige markt voor compensatie onveranderd blijft bestaan betekenen dat Climate Neutral Group haar bestaande en nieuwe relaties onveranderd blijft bedienen.

Meer lezen (update 23-12-2019):
Compensatie neemt een vlucht >


Ontdek hoe wij jouw organisatie
kunnen helpen naar Zero CO2

Download onze brochure
×