1. CO2 reduceren? Van waarom naar hoe!

Iedereen weet inmiddels wel wat CO2 is. Dat klinkt misschien gek, maar tot zo’n twee jaar geleden kregen wij heel regelmatig de vraag wat een ton CO2 nu eigenlijk echt inhoudt. En hoe het nu eigenlijk zat met klimaatverandering. Nu is het: waar moet ik beginnen met CO2-reductie, hoe pak ik dat aan of hoe zet ik een volgende stap. Concrete oplossingen daar draait het om.

2. Hogere motivatie om CO2 te gaan reduceren

Koplopers in duurzaamheid, al jaren geleden overtuigd van het klimaatprobleem, gingen vanuit intrinsieke motivatie aan de slag. Daarnaast heeft de Introductie van instrumenten als de CO2-prestatieladder en wetgeving als EED, bepaalde sectoren en grootverbruikers geactiveerd om CO2 te gaan reduceren. Ze moesten wel. Door strengere handhaving op de wet Milieubeheer en daarbij de informatieplicht komt ook het MKB in beweging. En dat energie en brandstof besparen ook kosten bespaart blijkt een goede motivator. En er is steeds meer druk vanuit de markt: duurzaam inkopen. En wat te denken van het effect van het Klimaatakkoord op de motivatie? Niet meetbaar, maar heeft ons inziens positief bijgedragen aan de motivatie om aan de slag te gaan!

3. Meer vraag naar inzicht in CO2-uitstoot

Wij hebben de stelregel dat inzicht in wat je uitstoot, je CO2-voetafdruk, de beste start is van effectieve CO2-reductie. Ja, in de ideale wereld, waar iedereen volgens een gestructureerd plan aan het werk gaat. Maar zo werkt de praktijk niet. Veel bedrijven, die geen idee hebben van hun CO2-uitstoot, reduceren gewoon. Zo hebben ze steeds vaker ledlampen en zijn ze in zuiniger, hybride of elektrische auto’s gaan rijden. Toch neemt de vraag naar een goede CO2-voetafdruk toe. Meten is weten en helpt reductiedoelen stellen en juist om volgende, minder voor de hand liggende stappen te zetten. Bedrijven worden ambitieuzer en willen kunnen laten zien wat er CO2-reductie gerealiseerd is.

4. Maar CO2-reductie wordt toch nog steeds uitgesteld

Genoeg redenen om aan de slag te gaan zou je denken, maar uitstellen, zeker in het MKB, gebeurt dat nog steeds. De verantwoordelijkheid en verplichting nog niet echt voelen en andere prioriteiten. Best te begrijpen. Ondernemers in het MKB geven aan te druk te zijn met hun ‘daily business’. Maar CO2-reductie staat echt wel hoger op de agenda. En als men er niet aan toe komt zoekt men sneller hulp. Ontzorgen en een pragmatische aanpak tot en met de implementatie werkt.

5. Actievere rol gemeentes in stimuleren CO2-reductie

Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor de handhaving op de Wet Milieubeheer én de kosten daarvan. Voorlopig worden bedrijven alleen gehandhaafd op de ‘Informatieplicht’, die inhoudt of een bedrijf een reductieplan heeft en of er offertes liggen om ze maatregelen uit te voeren. Handhaving op de daadwerkelijk reductie is er nog niet. Gemeenten nemen steeds meer initiatieven om burgers en bedrijven te stimuleren op CO2-reductie. Gemeentes die op kop lopen zijn bijvoorbeeld Utrecht, Rotterdam en Terschelling. Afgelopen jaren hebben wij diverse gemeentes geholpen bij het opzetten van initiatieven richting bedrijven om te versnellen op dit thema. Zo zijn een aantal gemeentes die onze dienst ‘Aanpak Energiebesparing‘ in ‘bulk’ hebben afgenomen, soms tot wel zo’n 600 per gemeente. Deze werden gratis aangeboden aan het bedrijfsleven in hun gemeente. Daar zijn meerdere mooie initiatien uit voortgekomen, zoals de collectieve inkoop van zonnepanelen.

6. CO2-reductie door energietransitie in de lift

Wij merken dat zonnepanelen bereikbaarder zijn voor bedrijven dan ze denken. De terugverdientijd is nog steeds fors, maar ondernemers schrikken er minder voor terug. En daarbij komt dat ze het gewoon heel graag willen. Inzicht in subsidies helpt en het feit dat het bij veel bedrijven beter gaat ook. Door in dit proces toch nog eens kritisch te kijken naar kansen op energiebesparing, lijkt ook daar vaak nog verrassend veel winst te behalen. En dat maakt deze investering interessant, zeker bij de huidige energieprijzen. Niet alleen voor ondernemers, die eigenaar zijn van hun bedrijfspand, maar ook voor vastgoedeigenaren die hun panden verhuren. Wil of kun je zelf niet investeren in zonnepanelen, dan is het afsluiten van een ‘groene stroom contract’ de oplossing of je grijze stroom vergroenen met zogenaamde Garanties van Oorsprong. Voor reductie van het gasverbruik komen er steeds meer oplossingen beschikbaar.

7. CO2-reductie op mobiliteit versnelt

De switch naar duurzame alternatieven op gebied van mobiliteit versnelt. Maar er is zoveel mogelijk, dat ondernemers door bomen het bos niet meer zien. Het lukt de ondernemer goed om te sturen op een duurzamer leaseautobeleid, maar het woon-werkverkeer verduurzamen blijft lastig. Een gestructureerde aanpak, inzicht in het reductiepotentieel in CO2 en Euro’s is het begin. Dan draagvlak creëren, werken met een groepje ambassadeurs en dan stap voor stap het duurzame woon-werkverkeer-beleid implementeren werkt.  De eerste CO2– en/of mobiliteitsbudgetten zijn inmiddels een feit bij koplopers.

8. Doorbraak elektrische auto gaat bijdragen in CO2-reductie

Hoewel op grote schaal verduurzamen van automobiliteit nog een lange weg is, constateren wij dat de elektrische auto echt doorbreekt.  De actieradius is groter, er is meer keuze uit modellen en het aantal oplaadpalen en oplaadstations is enorm gegroeid afgelopen jaren. In veel wagenparken van organisaties zijn de eerste E-auto’s geïntroduceerd en zijn er plannen om dit komende jaren stapsgewijs te gaan doorvoeren. Ook zien we in de logistiek en transportsector steeds meer mooie initiatieven.

9. CO2 reduceren op zakenreizen krijgt aandacht

De luchtvaartsector staat voor hun CO2-uitstoot buiten het Klimaatakkoord van Parijs en heeft een eigen ambitie vastgelegd. Niet heel ambitieus, zeker als je je realiseert dat deze sector exponentieel groeide tot COVID-19. In Nederland is voor het Nationaal Klimaatakkoord, wel een ‘Klimaat-tafel Vliegen’, die zich richt op maatregelen en gedragsbeïnvloeding van burgers en bedrijven. Twee van onze medewerkers, Marjan Verbeek en Jos Cozijnsen, hebben zitting aan deze tafel.
Climate Neutral Group heeft afgelopen 15 jaar een enorme expertise opgebouwd en calculatoren ontwikkeld. Inzicht krijgen in hoeveel er uitgestoten en wat het reductiepotentieel in CO2 en kosten is de eerste stap. In kaart brengen wat de redenen zijn om te vliegen kan ook erg zinvol zijn. Dan doelen stellen en een duurzaam zakenreisbeleid te formuleren. Tot slot draagvlak creëren bij directie en medewerkers en starten met reductie. Uit recente analyses, die wij voor diverse bedrijven hebben uitgevoerd blijkt dat 20% CO2-reductie en 10% kostenreductie makkelijk haalbaar. Hier vind je meer informatie over wat er mogelijk is.

10. CO2-reductie én compensatie – klimaatneutraal is het doel

Er is een toenemende wens om zichtbaar 100% klimaatneutraal te zijn. Door inspanningen op het vlak van CO2-reductie te combineren met compensatie is een bedrijf of product 100% klimaatneutraal. Reduceren eerst! Op het % CO2-reductie scoren bedrijven, die compenseren, beter dan bedrijven, die dat niet doen. Wij zien het aantal aanvragen om ondernemingen, producten en diensten te toetsen aan de standaard Climate Neutral Certification toenemen.

11. Bijdragen aan lokale CO2-reductie

Wij krijgen steeds meer vragen over compensatie via lokale CO2-reductieprojecten en dat heeft ertoe geleid dat wij nauw betrokken zijn bij de GreenDeal Nationale Koolstofmarkt. Wij bieden nu de mogelijkheid om te compenseren via projecten in Nederland.

12. CO2-reductie in de supplychain

Bij productiebedrijven is de start ook weer inzicht krijgen in CO2-uitstoot, maar dan die van de producten in de volledige supplychain. Daarbij komen alle stappen in de supplychain aan de orde. Denk bijvoorbeeld de energie-intensiteit van de productie en waar deze plaatsvindt, type en landen van herkomst van de grondstoffen en materialen en hoe het transport en opslag is geregeld. Daarna begint het reduceren. De belangrijkste voordelen van het verduurzamen van de keten hebben wij voor u op een rij gezet op onze certificeringswebsite (alleen Engels).

Mist u een trend? Of kijkt u er anders tegenaan?
Contact ons dan gerust via tel. 030-2326175 of info@climateneutralgroup.com.

 


Ontdek hoe wij jouw organisatie
kunnen helpen naar Zero CO2

Download onze brochure
×