Het klimaatprobleem gaat niet meer weg, we kunnen allemaal ons steentje bijdragen om de gevolgen van klimaatverandering in de hand te houden. Dat is noodzakelijk. De wereld leefbaar houden voor toekomstige generaties. Het wordt door steeds meer organisaties erkend, maar hoe geef je duurzame ambities handen en voeten? En hoe integreer je duurzaamheid in je organisatie en laat je het voor je werken? Verduurzamen in MVO termen, gericht op de P van Planet. Wanneer je daar structureel beleid op ontwikkeld, heeft dit ook positieve invloed op de P van People en van Profit.

Duurzame drivers

Wat zijn duurzame drivers? Hoe kun je een positieve business-case, één met echte waarde, ‘bouwen’ onder je duurzame initiatieven en ze breed verankeren in je organisatie?

Voldoen – Verlangen – Vernieuwen – Verdienen

Maak duurzaamheid concreet. Waar sta je nu en waar wil je heen? Leg je ambities vast en ga dan aan de slag. CNG adviseert veel bedrijven bij dat proces en ondersteunt bij het zetten van de eerste stappen. CNG brengt ook bedrijven die al duurzaam zijn verder. Er zijn vier drijvers die een rol kunnen spelen bij het structureel verduurzamen of zelfs klimaatneutraal maken van een organisatie, op een manier die het bedrijfsleven in de breedte en diepte aanspreekt.

  1. Voldoen is steeds belangrijker; nu al relevant, wetgeving, of voorsorteren op toekomstige, komt er een prijskaartje te hangen aan je impact op het klimaat. Of heeft bedrijf keuzes gemaakt om transparant te zijn naar zijn stakeholders over haar impact en maatregelen. Of zijn er aandeelhouders die dit eisen. “Integrated reporting” en rapporteren volgens het Global Reporting Initiative (GRI) is steeds vaker aan de orde.
  2. Verlangen staat voor de intrinsieke motivatie; een bijdrage willen leveren aan de zorg voor onze planeet, deze ook in de toekomst leefbaar te houden voor iedereen. Verlangen, uit volle overtuiging iets willen doen, maakt verandering makkelijker, krijgt medewerkers mee. Zeker als een gedreven leider dit uitdraagt kan duurzaamheid een bedrijf vleugels geven.
  3. Vernieuwen is een duurzame driver die inspireert tot nieuwe producten, diensten; proposities, die nieuwe kansen geven. Als je aan de slag gaat met duurzaamheid kan dit de innovatiekracht van een onderneming een enorm positieve impuls geven! Maar vernieuwen kan ook een noodzaak zijn. Een verwachte schaarste aan grondstoffen of een verbod op bepaalde materialen.
  4. Verdienen is noodzakelijk om het bedrijf en vooral haar medewerkers continuïteit te geven naar de toekomst toe. Een goed beleid op de P Planet draagt bewezen bij aan de winst en continuïteit, en omgekeerd is een op winst gebaseerd business model steeds vaker het uitgangspunt voor verduurzaming.

Meer weten?

Neem contact op met Lieneke Knuyt
+31 (0)6 407 199 54
Lieneke.knuyt@climateneutralgroup.com


Ontdek hoe wij jouw organisatie
kunnen helpen naar Zero CO2

Download onze brochure
×