Klimaatverandering is een ‘hot topic’. De uitstoot van CO21 zorgt voor een verandering in de dampkring waardoor het klimaatprobleem steeds groter wordt. Onze onrust over natte zomers, warme winters en toenemende wateroverlast neemt toe en daarmee ook de motivatie iets aan onze klimaatimpact te doen. Maar wat zegt dat nu eigenlijk, 1 ton CO2?

1 ton CO2-uitstoot komt overeen met…

 • 8 maanden elektriciteitsverbruik (grijs) door een gemiddeld huishouden in NL (gemiddeld elektriciteitsverbruik per huishouden per jaar: 2765 kWh, bron Milieucentraal. 1800 kWh is 1 ton CO2) 2
 • Een half jaar lang rijden door 1 auto op benzine in NL (gemiddeld aantal km’s per jaar met personenauto, benzine: 9.994 km , bron CBS) 2
 • Een jaar lang rijden door 1 elektrische auto op grijze stroom in NL (gemiddeld aantal km’s per jaar met een personenauto, alle brandstoffen: 11.198 km , (gemiddelde van een personenauto genomen, omdat E-auto gemiddeld aantal km’s niet bekend, bron CBS) 2
 • 72 enkele reizen van Amsterdam naar Parijs met de HSL 2
 • 2,6 economy class-vluchten van Amsterdam naar Rome 2

1 ton CO2 ziet eruit als…

 • 500 CO2-brandblussers
 • een luchtballon van 500 m3
 • 125 m3 cola

Om 1 ton CO2-uitstoot op te nemen…

 • moeten 50 bomen een jaar lang groeien 3

Om 1 ton CO2-uitstoot tot ‘zero’ te compenseren…

 • moet één houtoven in Oeganda een half jaar lang gebruikt worden
 • moet één huishouden in Cambodja twee maanden koken op biogas (1 biovergister reduceert gemiddeld 5,5 ton CO2 per jaar t.o.v. traditioneel koken op open vuur)

Let op: compenseren komt altijd nadat je zelf je eigen CO2-uitstoot hier reduceert. Dus minder autorijden of overstappen naar elektrisch, energie besparen, en minder vliegen. Er zijn al voldoende oplossingen beschikbaar. Weet je niet hoe dit moet aanpakken? Wij helpen je graag op weg van A naar Zero CO2.

—————————–

1  In bovenstaande hebben we het alleen over het broeikasgas CO2. Maar naast CO2 zijn er ook andere, sterkere broeikasgassen verantwoordelijk voor het klimaatprobleem, zoals methaan en stikstofdioxide. Komt CO2 vooral vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen; methaan en stikstofdioxide vooral bij rottingsprocessen (vergisting) van afval en in beperktere mate bij het verbranden van fossiele brandstoffen. Als Climate Neutral Group de CO2-voetafdruk berekent van jouw organisatie, product, dienst of alleen je vliegreizen, nemen we al deze broeikasgassen mee in de berekening. Methaan en stikstofdioxide worden dan omgerekend naar zogenaamde CO2-equivalenten (CO2e). De CO2-uitstoot of voetafdruk die we berekenen in onze calculatoren betreffen altijd CO2e, tenzij we anders vermelden of afspreken.

2 Berekend via onze tools voor CO2-voetafdrukberekeningen gebaseerd op het Green House Gas Protocol die voornamelijk werken met de nationale emissiefactoren, voor bedrijven in Nederland, internationaal werken wij met relevante nationale factoren; Wij verwerken jaarlijks de updates in onze lijst emissiefactoren. Voor vliegen baseren wij ons op internationale factoren (UK BEIS, voorheen DEFRA).

3 Dit kan sterk verschillen per boomsoort, locatie, weersomstandigheden (regen) etc. De meeste berekeningen laten de CO2-vastlegging per hectare zien. Een hectare kan variëren van 500 tot 2500 bomen. In diverse berekeningen vonden we 15 tot 83 bomen die nodig zijn om 1 ton CO2 in één jaar vast te leggen. In de tropen zijn er minder bomen nodig om 1 ton CO2 op te slaan dan bijvoorbeeld op het noordelijk halfrond. Simpelweg omdat een boom in de tropen sneller groeit dan in Noord-Europa! We hebben ervoor gekozen dat er 50 bomen per jaar nodig zijn op 1 ton CO2 vast te leggen – een ruwe benadering dus.

Voor meer informatie of uitleg over bovenstaande kun je altijd contact met ons opnemen.


Ontdek hoe wij jouw organisatie
kunnen helpen naar Zero CO2

Download onze brochure
×