In september 2015 zijn de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) aangenomen door de Verenigde Naties. Deze Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn doelen op het gebied van duurzaamheid. Ze vormen een leidraad voor overheden en organisaties hoe zij zelf duurzamer kunnen opereren en bijdragen aan het realiseren van die doelen. De SDG’s bouwen voort op de Millennium Goals en andere internationale overeenkomsten op gebied van duurzaamheid. Waar de Millennium Goals zich vooral gericht waren op armoedeverlichting in ontwikkelingslanden, is de ‘2030 Agenda for Sustainable Development’ met de SDG’s een globale en brede duurzaamheidsagenda.

Werken met CNG – actief werken aan de SDG’s

Klimaatverandering ondervinden we nu al, niet alleen in Nederland, maar elders op de wereld nog veel meer. Extreem weer, periodes van droogte en heftige regenval en stormen zorgen ervoor dat oogsten onder druk staan of mislukken de noodzaak en urgentie is. Het momentum is nu. De kracht van Climate Neutral Group is het vertalen van ambities naar een concreet plan en actie – van A naar Zero CO2.

Je vermindert niet alleen jouw impact op het klimaat maar je draagt ook bij aan de realisatie van diverse SDG’s, die per klimaatproject kunnen verschillen. Zo werken we met Gold Standard, de strengste standaard voor compensatie projecten. Deze certificering is ontwikkeld door een groep NGO’s onder leiding van het Wereld Natuur Fonds met als doel projecten te ondersteunen, die naast het reduceren van CO2 ook nog een meetbare bijdrage aan duurzame ontwikkeling. Bij onze klimaatprojecten profiteert de lokale bevolking altijd mee.

Werk samen met ons aan reductie en compensatie van jouw CO2-uitstoot én steun zo de Sustainable Development Goals.

Download onze impactrapportage
×