Een groot deel van mijn jeugd heb ik in Latijns-Amerika gewoond. Hierdoor kon ik de schoonheid van onze wereld ervaren, maar ook de grote ongelijkheid en de rotzooi die we er soms van maken. De rode draad in mijn professionele carrière was de “businesscase van duurzaamheid”. In het verleden door afvalbeheer en hernieuwbare energie via onder andere carbon financiering. Bij Climate Neutral Group ga ik me richten op het genereren van ‘carbon credits’ door leiding te geven aan de ontwikkeling van projecten ten behoeve van klimaatcompensatie.

×