CO2-reductie: een strategie op maat

CO2-reductie: energieverbruik

Je energieverbruik aanpakken is een eerste belangrijke stap om je CO2-emissies te verminderen – en geeft ook snel resultaat. Voorkom en reduceer uitstoot door energie te besparen, je eigen energie op te wekken of de transitie te maken naar hernieuwbare energie. Samen met jou bekijken we de verschillende investeringsopties en subsidies voor o.a. zonnepanelen, de beste groenestroomcontracten (met GO’s) of andere energiemaatregelen.

CO2-reductie: duurzame mobiliteit & transport

Via een mobiliteitsscan brengen we het zakelijke en woon-werkverkeer in kaart. Is werken op afstand interessant? Een elektrisch wagenpark een optie? Via een duurzaam mobiliteitsplan kan jij je CO2-uitstoot en je mobiliteitskosten verlagen.

CO2-reductie: duurzamer reizen

De CO2-uitstoot van een vliegtuig is enorm belastend voor het klimaat en heeft een zeer negatieve milieu-impact. Met de slimme CNG-Travel Carbon Footprint Tool of de gedetailleerde Travelscan duiken onze klimaatexperts in de uitstoot van je vluchten. Met gericht advies integreren we reductie (en compensatie) in je net zero-strategie. Om zo de klimaatimpact van je zakenreizen te verkleinen.

Meer over een duurzaam zakenreisbeleid

CO2-reductie: een duurzame supply chain 

Om de uitstoot van een product of dienst te kunnen reduceren, berekenen onze klimaatexperts eerst de ecologische voetafdruk van alle processen in je supply chain. Daarna werken ze een gestructureerd reductieplan uit voor een duurzame supply chain. Dit is afhankelijk van het soort product en het productieproces. Maar ook van het soort ingrediënten en materialen, en de herkomst en distributie ervan. Leveranciers worden uitgedaagd, klimaatslimme landbouw (ook wel climate-smart agriculture of CSA) gestimuleerd. En via insetting-projecten compenseren we de resterende uitstoot binnen de eigen waardeketen.

×