Weleda

Weleda is ’s werelds leidende producent van gecertificeerde biologische, organische en antroposofische farmaceutische producten. Haar producten dragen bij aan genezing, welzijn en vitaliteit van klanten. Sinds haar oprichting in 1921 heeft Weleda veel nadruk gelegd op haar sociale, milieu en economische verantwoordelijkheid. Weleda Benelux, onderdeel van het Weleda AG concern, heeft 2 vestigingen in Nederland.

Groene ambitie

Bij Weleda is duurzaamheid geen trend maar een van de belangrijkste beleidsprincipes:

“Bij alles wat we ondernemen trachten we de harmonie tussen mens en natuur zoveel mogelijk te bewaken. Daarom gaan we tot het uiterste om het leefmilieu en de biodiversiteit te beschermen en te respecteren (ecologische duurzaamheid), om werknemers, partners en gemeenschappen eerlijk te behandelen en te belonen (sociale duurzaamheid) en om op een ethische manier te werk te gaan bij onze commerciële activiteiten (economische duurzaamheid). Deze drie pijlers vormen de fundamenten van ons beleid en liggen aan de basis van wie we zijn en wat we doen.”

De afgelopen jaren heeft Weleda haar uitstoot gecompenseerd. Duurzaamheid maakt onderdeel uit van de basisprincipes van het bedrijf en is daarmee zo volledig geïntegreerd in haar handelen dat het niet meer expliciet gemonitord wordt.

Om haar groene ambitie in de praktijk te brengen heeft Weleda diverse stappen gezet naar een klimaatneutrale onderneming. Hierbij hebben zij gebruikt gemaakt van de volgende diensten: CO2-voetafdruk, Klimaatneutraal Gegarandeerd en compensatie via het Gold Standard project Gold Standard Biogas Cambodja klimaatproject. .

Inzicht

Weleda heeft haar CO2-voetafdruk in kaart heeft laten brengen door Climate Neutral Group en is uitgedaagd om blijvend te reduceren op haar klimaatimpact. De CO2-voetafdruk is opgebouwd conform het GHG protocol uit de consumptiedata van het hoofdkantoor en de nevenvestiging. Uit de voetafdruk blijkt dat het grootste deel van de CO2-voetafdruk wordt veroorzaakt door automobiliteit en papierverbruik.

Reduceren

Weleda heeft geen expliciet klimaatbeleid, maar is wel continu bezig haar CO2-voetafdruk te reduceren. De organisatie heeft een sterke interne motivatie om te werken aan duurzaamheid. In principe wordt het moment van vervanging aangegrepen om een stap te maken:

  • Vervanging van TL buizen door TL5 lampen.
  • Stimuleren van hergebruik van verpakkingsmaterialen.
  • Gebruik van composteerbaar opvulmateriaal in de verpakkingen.
  • Continue reductie van printerpapier, selectie van FSC printerpapier met een lage CO2-voetafdruk.

Compenseren

De resterende CO2-uitstoot van Weleda wordt gecompenseerd door te investeren in het Gold Standard project: Biogasproject in Cambodja. Naast de voordelen voor het klimaat draagt het project ook aan bij de ontwikkeling van de lokale bevolking in Cambodja.

Quote

“Bij Weleda is duurzaamheid al ruim 90 jaar verankerd in onze bedrijfsstrategie. Wij maken niet alleen natuurlijke producten maar willen ook als bedrijf duurzaam zijn. Onze Nederlandse onderneming is daarom Klimaatneutraal Gegarandeerd. Een bewuste keuze. Naar aanleiding van onze CO2-voetafdruk blijven we meer energiebesparende maatregelen treffen. Wordt vervolgd!”

– Richard van der Hoek | Adjunct directeur

Lees in onze brochure hoe we jouw
organisatie CO2 neutraal maken

Download onze brochure
×