Duurzame gemeente?
Eenvoudiger dan je denkt

In het Energieakkoord zijn de afspraken rondom de energietransitie van gemeenten vastgelegd. Maar wat is eigenlijk de bestaande milieuregelgeving met betrekking tot energiebesparing, waarmee bedrijven de klimaatimpact drastisch kunnen verlagen? En met welke maatregelen stimuleert jouw gemeente het lokale bedrijfsleven? We zien dat gemeenten in Nederland worstelen met deze vragen. Niet nodig, want de afspraken uit het Energieakkoord nakomen is met de aanpak van CNG eenvoudiger dan je denkt.

Realiseer nu een aanpak voor de energietransitie van jouw gemeente

Energietransitie van gemeenten
6 voordelen van onze aanpak 

  • We analyseren diverse branches binnen jouw gemeente, kijken waar het besparingspotentieel zit en hoe we snel kunnen verduurzamen.
  • We hebben al veel gemeenten geholpen bij de energietransitie. Al onze belangrijkste lessen nemen we mee bij het ontwikkelen van jouw aanpak. 
  • Om ondernemers écht in beweging te krijgen richting duurzaamheid realiseren we een integrale aanpak met de juiste balans tussen handhaving en stimulans. 
  • We ondersteunen bij het realiseren van duurzaamheidsplatforms en inkoopcollectieven. We adviseren hier ook bij, zodat jij de juiste keuze kunt maken. 
  • We helpen jou bij het ontzorgen van ondernemers. Door te sturen op de conversie van adviezen naar uitgevoerde maatregelen. 
  • We geven jouw gemeente een sturende rol bij het monitoren en handhaven van de gemaakte afspraken.

Realiseer nu een aanpak
voor de energietransitie van jouw gemeente

Download het whitepaper

Energietransitie van jouw gemeente in 4 stappen 

#1   Marktonderzoek naar de mogelijkheden per branche
#2   Advies op maat over energiebesparing in jouw gemeente
#3   Ondersteuning bij de implementatie en uitvoering
#4   Faciliteren van collectieve inkooptrajecten en andere grote oplossingen

Klaar voor de energietransitie van jouw gemeente?

Zij gaan al voor
energietransitie:

Gemeente Almere | Almere geeft energie! 

Energiebesparing is een belangrijke pijler binnen de klimaatneutrale ambities voor 2022 van de gemeente Almere. Ze bieden met het programma “Almere geeft energie!” ondernemers, scholen en verenigingen de mogelijkheid om gratis een energiescan te laten uitvoeren. Zo krijgen ze direct inzicht in de potentiële energiebesparing en kunnen ze vervolgens actief aan de slag met de voorgestelde maatregelen.

Gemeente Utrecht | Utrechtse Energie! 

Gemeente Utrecht zet diverse instrumenten in om energiebesparing binnen bedrijven te stimuleren. Mirjam Harmelink, programmamanager Utrechtse Energie, geeft aan dat bedrijven wel willen verduurzamen, maar dat de stap naar daadwerkelijke implementatie vaak moeilijk is. Climate Neutral Group heeft voor de komende jaren een speciale aanpak ontwikkeld om ondernemers te ontzorgen en implementaties te activeren.

Gemeente Amsterdam | Duurzaam Amsterdam 

Gemeente Amsterdam werkt volgens een concreet stappenplan om energiebesparing en integrale duurzaamheid binnen branches te versnellen. Edgar Zonneveldt, werkzaam als Adviseur Duurzaamheid bij Gemeente Amsterdam, geeft aan dat kansen zich kunnen voordoen als er geschikte instrumenten beschikbaar zijn. Het gebruik van (integrale) keurmerken is bijvoorbeeld een belangrijk instrument. Het geeft bedrijven een concrete route om energiebesparing te versnellen.

Meer verhalen van energietransities binnen gemeenten?

Duurzaam ondernemen staat bij onze klanten op #1 

Realiseer nu een aanpak
voor de energietransitie van jouw gemeente 

Download ons whitepaper
×