Achtergrond

In de landelijke gebieden van Cambodja hebben veel mensen geen beschikking over gas en elektriciteit. De gezinnen bereiden hun maaltijd daarom boven een houtvuur, vaak in huis. Koken met hout is schadelijk voor de gezondheid, duur, tijdrovend en slecht voor het milieu. Een eigen biogasinstallatie kan voor deze gezinnen de oplossing zijn. Een eenvoudige biogasinstallatie kan al functioneren als een gezin beschikt over twee dieren. Een installatie levert voldoende gas om te koken en zorgt voor verlichting.

Het project

Het klimaatproject maakt biogasinstallaties voor gezinnen toegankelijk in Cambodja. Op een stuk eigen land wordt een biogasinstallatie geplaatst door lokale bouwbedrijven. De mest van het eigen vee wordt verzameld in de installatie. Hier vindt vergisting van de mest plaats, waardoor biogas ontstaat. Dit gas wordt naar het aangrenzende huis geleid, waar het voor koken en verlichting wordt gebruikt. De verwerkte mest – bioslurry – die achterblijft, is een vruchtbare meststof. Ook zijn er bij enkele gezinnen speciale biogastoiletten aangesloten die ontlasting tot bruikbaar gas verwerken en daarmee de bewoners voorzien van duurzame energie.

Samenwerking

Climate Neutral Group werkt samen met Hivos aan de kennis en techniek om biogasinstallaties te realiseren door te investeren middels carbon credits, ook wel CO2-credits genoemd. Lokale ondernemers worden opgeleid in de bouw en onderhoud van de installaties. Gezinnen investeren zelf in de aanschaf van een installatie en worden daarbij ondersteund door het project. Voor de overige kosten wordt vaak gebruik gemaakt van microfinanciering. Het project is Gold Standard gecertificeerd.

Lees in onze brochure hoe wij jou
van A naar Zero CO2 helpen

Download onze brochure
×