Achtergrond

Het project bevindt zich in het staatsreservaat Rio Preto-Jacundá Reserve. In de jaren negentig werd het opgericht door traditionele rubber-tappersfamilies. Het Jacundá project is een REDD+ project, dat zorgt voor de reductie van emissies door ontbossing en bosdegradatie. Bovendien helpt het mechanisme armoede te bestrijden, bewaart het de biodiversiteit en houdt vitale ecosysteemdiensten in stand.

De lokale bevolking wordt actief betrokken bij het project zodat zij de geplande aanpak volgt. Ontbossing wordt voorkomen en ongeplande en illegale houtkap vermindert. Hierdoor wordt de uitstoot van CO2 verminderd. Het reservaat heeft een grondgebied van 95.000 hectare. Het is het doel om ontbossing van 35.398 hectare over een periode van 30 jaar te voorkomen. De regio in Brazilië is onderhevig aan grote ontbossing. Het gebied is de thuisbasis van bedreigde soorten flora, zoogdieren en vogels. De bewoners van het beschermde gebied zijn afhankelijk van deze soorten om te leven. Het bosbehoud wordt gerealiseerd door selectieve en duurzame houtkap, planten van nieuwe bomen, innovatieve ‘agroforstry’-technieken en de vervanging van hout als brandstof door andere biomassa, zoals de schillen van noten en fruit.
Daarnaast draagt het project bij aan de groei van de sociaaleconomische ontwikkeling van de lokale bevolking en zorgt gelijktijdig voor behoud van dit kwetsbare gebied. Door middel van een gemeenschapsgerichte aanpak, streeft het REDD+ Project van Jacundá ernaar het duurzame gebruik van de lokale biodiversiteit te behouden en te bevorderen. Tegelijkertijd wordt de cultuur, levensstijl en levensonderhoud van de gemeenschap bewaard. Het project investeert in een basisinfrastructuur en geeft de mensen toegang tot gezondheidszorg en onderwijs. Ze leren ziektes voorkomen en tijdig herkennen. Er is speciale aandacht voor vrouwen en kinderen die leiderschapstrainingen krijgen, voor een evenwichtiger en socialer stabiele gemeenschap.

Samenwerking

Climate Neutral Group werkt met het project door het ondersteunen van en investeren in dit unieke project door de aankoop van carbon credits. Dit initiatief is VCS Standard gecertificeerd en volgt de REDD+ aanpak. De VCS-certificering garandeert dat de gerealiseerde CO2-reductie wordt gemonitord en gecontroleerd via een audit. Daarnaast is Climate Neutral Group lid van The International Carbon Reduction and Offset Alliance (ICROA). Dit zorgt voor een betrouwbare klimaatcompensatie. De sociaal-economische voordelen en het behoud van biodiversiteit voldoen aan de Community and Biodiversity Standard (CCBS). Climate Neutral Group is een Certified B Corp-organisatie.

Weten hoeveel impact
onze klimaatprojecten hebben?

Download ons Impact Rapport
×