Biogasproject in Oeganda

Het klimaatproject investeert in de plaatsing van biogasinstallaties om deze breed toegankelijk te maken voor huishoudens in Oeganda. Hivos heeft enkele jaren geleden in samenwerking met SNV the Netherlands de biogasinstallaties in Afrika geïntroduceerd door het ‘Africa Biogas Partnership Programme’ (ABPP). In het project wordt de overgang van het koken op open vuur naar koken op biogas gestimuleerd.

Achtergrond

In de niet stedelijke gebieden van Oeganda kookt negentig procent van de bevolking op open vuur en is dus afhankelijk van hout (of houtskool) als brandstof om op te koken. Koken met hout is duur, schadelijk voor de gezondheid, tijdrovend en slecht voor het milieu en het klimaat. In Oeganda moeten vrouwen door de schaarste aan hout vaak grote afstanden afleggen om hout te verzamelen. Dit brengt onveilige situaties met zich mee, maar ook fysieke klachten omdat ze het hout op de rug dragen. En de tijd die het kost, kan niet besteed worden aan gezin, werk en opleiding.

Het project

Een eigen biogasinstallatie kan voor deze gezinnen de oplossing zijn. Een eenvoudige biogasinstallatie kan al functioneren als een gezin beschikt over twee dieren. Een installatie levert voldoende gas om te koken en zorgt voor verlichting. Dit project maakt biogasinstallaties voor gezinnen in afgelegen gebieden toegankelijk. Op een stuk eigen land wordt een biogasinstallatie geplaatst door lokale bouwbedrijven. De mest van het eigen vee wordt verzameld in de installatie. Hier vindt vergisting van de mest plaats, waardoor biogas ontstaat. Dit gas wordt naar het huis geleid, waar het voor koken en verlichting wordt gebruikt. Na vergisting blijft er een restproduct achter, een vruchtbare meststof (zogenoemde bioslurry), die kunstmest vervangt. Ook worden er biogastoiletten aangesloten op de biovergister, wat de hygiëne verbeterd.

Samenwerking

Climate Neutral Group werkt samen met Hivos aan de kennis en techniek om biogasinstallaties te realiseren door carbon financiering via carbon credits, ook wel CO2-credits genoemd. Lokale ondernemers worden opgeleid in de bouw en het onderhoud van de installaties. Gezinnen investeren zelf in de aanschaf van een installatie en worden daarbij ondersteund door het project. Voor de overige kosten wordt vaak gebruik
gemaakt van microfinanciering. Het project is Gold Standard gecertificeerd.

Lees in onze brochure hoe wij jou
van A naar Zero CO2 helpen

Download onze brochure
×