Achtergrond

De oorlog in Darfur heeft sinds 2003 geleid tot de instroom van meer dan 230.000 vluchtelingen naar Oost-Tsjaad. Deze vluchtelingen zijn verdeeld over 12 kampen in de regio Wadi Fira, grenzend aan Sudan. Door de toestroom van vluchtelingen zijn de Verenigde Naties en andere humanitaire organisaties gemobiliseerd om de levensomstandigheden van vluchtelingen te verbeteren. Een van de problemen die de organisaties op willen lossen is het koken op open vuur in de kampen. Dit is de enige mogelijkheid voor de vluchtelingen om te koken. Tsjaad heeft een steppeklimaat en regenval is schaars en onregelmatig. Natuurlijke hulpbronnen zoals water en brandhout worden zeldzamer, waardoor de vluchtelingenpopulatie grotere afstanden moet afleggen om brandhout te verzamelen. Vooral vrouwen lopen hierbij risico op mishandeling of verkrachting.

Het project

Om dit probleem aan te pakken is het microschaalproject Solar Cooking in Tsjaad opgezet. Het project beoogt te voorzien in de basisbehoeften van huishoudelijke energie door het gebruik van zonnekokers in de vluchtelingenkampen. De on-site gefabriceerde zonnekokers, gemaakt van waterafstotend karton en aluminiumfolie, vervangen de vraag naar brandhout. Hierdoor verbetert het levensonderhoud van vluchtelingen in het oostelijke deel van Tsjaad. Daarnaast heeft het positieve klimaat- en milieueffecten.

De solar cookers zijn een effectief en veerkrachtig alternatief voor het gebruik van brandhout om te koken, en maakt gebruik van de zonne-energiebronnen die in overvloed beschikbaar zijn in Tsjaad. Sinds de start van het programma zijn zonnekokers verstrekt aan meer dan 3.500 huishoudens in het vluchtelingenkamp Iridimi. Naast belangrijke humanitaire en duurzame ontwikkelingsvoordelen (zoals het creëren van banen in het kamp, ontwikkeling van vaardigheden, betere luchtkwaliteit, veiligheid en gezondheid, etc.), draagt het project bij aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 8,850 tCO2e per jaar.

Samenwerking

Climate Neutral Group werkt met het project door te investeren in de productie, distributie en verdere groei van dit unieke solar cooker-project door de aankoop van carbon credits. Hierdoor verbetert het project de toegang tot een schone kookoplossing. Dit initiatief is Gold Standard gecertificeerd. De Gold Standard certificering garandeert dat de effecten, monitoring en auditing van emissiereductie projecten op de juiste manier worden uitgevoerd. Vanwege de hoge impact van deze projecten, hebben we een sterke focus op schone kookoplossingen. Daarnaast is Climate Neutral Group lid van The International Carbon Reduction and Offset Alliance (ICROA). Climate Neutral Group is lid van de Global Alliance for Clean Cook Stoves en is een Certified B Corp-organisatie.

Lees in onze brochure hoe wij jou
van A naar Zero CO2 helpen

Download onze brochure
×