Jos Cozijnsen, onze Carbon Expert, nam deel aan een paneldiscussie ‘Learnings & blik vooruit in de transitie’ tijdens de CO2-conferentie op 3 december 2020. Samen met Han Blokland, CEO van ENGIE, en Sandor Gaastra, Directeur-Generaal Klimaat & Energie, werd er gediscussieerd over de hoofdvraag: Wat zijn de lessons learned en hoe kunnen we opschalen in de transitie?

Behoefte aan meer flexibiliteit en betaalbaarheid

Jos gaf aan dat veel bedrijven naar Climate Neutral Group toekomen om invulling te geven aan hun bijdrage aan het halen van CO2-doelen. De bedrijven worden hierbij op verschillende manieren gestimuleerd. Vanuit intrinsieke motivatie, maar ook de invloed van hun aandeelhouders, banken, financiers en klanten spelen een rol. Natuurlijk doen ze dat ook om aan komende wetgeving en maatregelen als CO2-heffingen te voldoen of om ze te voorkomen.

  • Het nauwkeurig vaststellen van de reducties is dan essentieel. Maar het begint met inzicht in de CO2-emissies, inzicht in de impact.
  • Daarnaast de kosten van de emissiereducties en die kosten ook doorbelasten naar de klant en in het product: true pricing. Dat geeft de afnemer en consument ook een keuze en stimulans.
  • De mogelijkheid van offsets elders voor de laatste CO2-emissies geven daarbij extra flexibiliteit.
  • Meer aandacht door bedrijven voor reducties in de supplychain, binnen Nederland en bij import. Daarbij gaat het om het transport, landbouw-emissies en mogelijke ontbossing. Er wordt gezocht naar mogelijkheden en flexibiliteit om CO2-reducties in de keten te realiseren én mee te tellen.

Klimaatbeleid in Europa – Level Playing Field

Dezelfde flexibiliteit bepleitte Jos ook voor het klimaatbeleid van de EU. In een rapport van McKinsey dat net die ochtend verscheen bleek dat de EU net-zero emissies in 2050 kan halen tegen net-zero kosten; dus de baten meegeteld. Maar ze zei ook dat de industrie en landbouw in 2050 nog niet naar 0 kan. Er moet daarom eerst meer gereduceerd worden in andere sectoren, zoals bouw, vervoer en koolstofvastlegging in bodem en bos en in projecten buiten de EU. Er moet wel druk op innovatie binnen de EU blijven.

Directeur-Generaal Klimaat & Energie van EZK, Sandor Gaastra, en CEO van ENGIE, Han Blokland waren het met Jos eens dat er sprake moet zijn van een ‘level playing field’, zodat bedrijven op een eerlijke basis met elkaar kunnen concurreren op Europees niveau. Daarvoor is er meer flexibiliteit nodig om bedrijven te ondersteunen bij het opstellen en realiseren van klimaatambities. En betaalbaarheid is ook belangrijk.

Jos waarschuwde tegen de negatieve beleving die veel Nederlanders hebben bij het klimaatbeleid van de Nederlandse overheid, dat is vastgelegd in het nationale Klimaatakkoord. Sandor heeft dat tijdens de CO2 conferentie gepresenteerd. Dit staat eigenlijk gewoon als een huis; er gebeurt veel, maar dat wordt te weinig voor het voetlicht gebracht. Sandor en Han beaamden dat er meer aan voorlichting gedaan moet worden. Maatschappelijk draagvlak is volgens Han een grote uitdaging.

Jos Cozijnsen spreekt regelmatig op congressen als Carbon Expert en adviseert grote bedrijven over hun CO2-beleid, hun circle of influence en de waarde/verwaarding van CO2-reducties. Neem gerust contact met Jos op.

 

 


Meer informatie of afspraak met Jos?

Neem contact met ons op
×