Het kan je niet ontgaan zijn… Het klimaat staat enorm in de belangstelling. Er gaat geen dag voorbij zonder dat klimaatverandering in het nieuws is. Wat de gevolgen zijn, wat we er aan kunnen en moeten doen! Miljoenen bezorgde jongeren gaan de straat op, aangevoerd door Greta Thunberg. Berichten over extreme droogte, bosbranden, overstromingen, (inter)nationale akkoorden en wat we moeten doen en laten (vliegen). Klimaatverandering is urgent en de noodzaak en wil om actie te ondernemen neemt toe! Dat landen, bedrijven en burgers hun klimaatverantwoordelijkheid moeten nemen komt van ‘boven’ en ‘onder’ af. En volgend jaar treedt het Klimaatakkoord van Parijs in werking en de laatste afspraken worden deze week in Madrid op de klimaattop, CoP25, gemaakt.

Meer CO2-reductie en compensatie

Het nationale Klimaatakkoord dat 28 juni werd gepresenteerd, wordt door steeds meer organisaties, branches en bedrijven onderschreven door ambitie van 49% CO2-reductie in 2030 na te streven. Verstandig, want dat er een moment komt dat er een prijs aan CO2 komt te hangen lijkt onafwendbaar. Het vergrootglas ligt op vliegen en steeds meer bedrijven gaan dit verminderen. Ook in luchtvaartsector zelf lijkt het te landen: EasyJet compenseert de CO2-uitstoot van alle vluchten voor zijn klanten.

Compensatie neemt een vlucht

Dat de interesse in vrijwillige CO2-compensatie zou gaan toenemen zagen wij al aankomen. Na het vrijwillig compenseren van de CO2-uitstoot blijft ook nadat het Klimaatakkoord van het Akkoord van Parijs in werking treedt bestaan. Wij hebben kunnen voorsorteren, maar dat de groei in zo’n korte tijd zo explosief zou zijn heeft niemand kunnen voorzien. Compensatie krijgt ook in de media veel aandacht, waarbij de focus ligt op zowel de kwaliteit van compensatie als de vraag of het CO2-reductie vervangt. En terecht.

‘On Track’: reductie in lijn met het Klimaatakkoord

Tien jaar lijkt ver weg maar als je als bedrijf nog niets of weinig aan CO2-reductie hebt gedaan, of zelfs geen idee hebt wat je CO2-footprint is, dan is het belangrijk om nu in actie te komen. En dat gebeurt: zo’n 35 organisaties volgen nu ons ‘On Track’ programma. Dit is een gestructureerde aanpak waarmee organisaties hun klimaatambitie en doelen in lijn met het Klimaatakkoord brengen en vertalen in een reductiestrategie. Deze wordt onderschreven door de directie en vertaald in plannen op gebied van energie, mobiliteit en zakelijk vliegen. Meetbaar met duidelijke doelen, mijlpalen en budgetten. De projecten worden op maat begeleid door een Carbon Advisor, Senior Consultant en indien als nodig ook een Consultant op gebied van gedragsverandering binnen de organisatie.

Compensatie – prijzen staan onder druk

Wij zien meer aanvragen voor compensatie, waardoor prijzen stijgen en hier en daar ontstaat schaarste. Positief effect is dat projecten versneld kunnen opschalen en kunnen er nieuwe projecten gestart worden. Meer CO2-reductie elders op de wereld dus! goed nieuws voor het klimaat en de lokale bevolking ter plaatse. Climate Neutral Group kan, zeker door lopende afspraken met relaties, de prijsstijgingen en beschikbaarheid in de hand houden. Op welke termijn wij in staat zijn dit vast te houden hangt af van de ontwikkelingen in de markt en ook door de afspraken die gemaakt worden op de Klimaattop in Madrid. Een mooie ontwikkeling is dat wij sinds kort het eerste Nationale Compensatieproject kunnen aanbieden. Dat biedt perspectieven voor bedrijven die nationale compensatie willen en voor ons een mooie uitbreiding van onze portfolio en aantal beschikbare credits.

Climate Neutral Group staat voor kwaliteit

Wij zijn sinds de oprichting al lid van ICROA, de International Carbon Reduction & Offsetting Alliance. Dit betekent sturen op inzicht, reductie en als gewenst compensatie en certificering van het hele proces, volgens Klimaatneutraal Gegarandeerd; aan iedere stap eisen worden gesteld. Al onze zijn Gold Standard of VCS compensatieprojecten selecteren wij kritisch op gebied van additionaliteit. Een mooi voorbeeld van een compensatieproject is ons ‘Schoon water’ project in Afrika, dat het eerste project is dat voldoet aan de aanvullende eisen van Gold Standard met betrekking tot ‘gender equality’, SDG 5. Volgend jaar zullen meer van onze projecten gecertificeerd gaan worden volgens de Gold Standard for Global Goals.


Ontdek hoe wij jouw organisatie
kunnen helpen naar Zero CO2

Download onze brochure
×