bloomon is het afgelopen jaar voor de derde keer op rij klimaatneutraal gecertificeerd. Dat betekent dat de duurzame bloemenleverancier zich volgens de onafhankelijke auditors heel goed heeft gehouden aan de afgesproken reductiedoelstellingen. Een mooi moment voor een gesprek.

Hoe komt het dat jullie zo bezig zijn met duurzaamheid?
Roy Barnhoorn, Bouquet & Buying Lead, trapt af: “Het zit er bij ons vanaf het begin in. Toen we zeven jaar geleden zijn opgericht, zagen we mogelijkheden in de traditionele markt. Met elke keer de vraag: hoe kunnen we meer impact maken? We hebben bijvoorbeeld onze supply chain heel kort gemaakt: we kopen bloemen rechtstreeks bij de kweker, in plaats van via de veiling en groothandel. Daardoor staat een bloem langer op de vaas, verminderen we transport en ontstaat minder verspilling. Daar hebben niet alleen onze klanten profijt van, maar het zorgt ook voor minder impact.”

Toen bloomon van startup naar scale-up ging was er een volgende stap nodig voor duurzaamheid. Met de focus op vier specifieke aandachtspunten proberen ze nog meer impact te maken:

  • Klimaat en CO2
  • Gewasbescherming en pesticiden
  • Sociaal: goed met onze mensen omgaan
  • Community

Sibbe Krol, Head of Sustainability, vult aan: “We hebben ervoor gezorgd dat iedereen zichzelf ook echt eigenaar ging voelen van de duurzaamheidsambities. Duurzaamheid is niet iets wat we ‘ernaast doen’, het is een onderwerp voor ons allemaal. We zijn een jong bedrijf en onze mensen zijn heel gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan! Duurzaamheid past bij ons, het gaat alle medewerkers aan het hart. We hoeven het belang ervan eigenlijk nooit uit te leggen. Sterker nog, het is zelfs een veelgestelde vraag bij sollicitaties.”

Vanuit de Bloom & Wild Group, waar bloomon sinds april 2021 onderdeel van is, wordt het motto ‘Care widly’ gebruikt, oftewel zo goed mogelijk voor het product en onze planeet zorgen. Daarnaast is ’Leading change for good’ een belangrijke waarde: zorgen voor zoveel mogelijk samenwerking in de sector om te verduurzamen.

Hoeveel invloed hebben jullie in de sector?
Sibbe: “We zijn lid van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI), een internationaal platform waarin de sierteeltsector samen aan duurzame oplossingen werkt. Daarvoor werken we met partners uit de keten die kwekers vragen om data aan te leveren, waarbij het ook steeds meer om besparingen gaat. Zo zien we bijvoorbeeld steeds meer kwekers investeren in duurzame verlichting. Door het gesprek samen te voeren met concurrenten kunnen we sneller vooruitgang boeken.” Roy: “We moeten samen de barrières van concurrentie opzij zetten voor een betere toekomst.”

Wat zijn resultaten waar jullie trots op zijn?
Chantal van der Toorn, Sustainability Associate: “Het afgelopen jaar hebben we veel gereduceerd! Ook onze Bio-bos en de switch van grijze naar groene stroom zijn mooie resultaten. Daarnaast hebben we in onze CO2-tool bloemen toegespitst op lengte, waardoor je de impact nog beter kunt zien.”

Jullie hebben het afgelopen jaar meer dan 2 miljoen kilo aan CO2-uitstoot bespaard – een hele prestatie! Wat zijn jullie doelen richting de toekomst?
“We zijn op dit moment aan het werken aan onze Net Zero-strategie, wat betekent dat we een nog grotere focus willen gaan leggen op reducties, en zodoende onze emissies willen halveren in 2030. Om dat ook praktisch haalbaar te maken moeten we nog beter snappen waar precies onze klimaatimpact zit en hoe we die kunnen reduceren,” deelt Sibbe.

“We willen vooral inzichtelijk krijgen hoeveel uitstoot het kweken van individuele bloemen geeft, want dat is veruit de belangrijkste factor bij het samenstellen, verkopen en bezorgen van boeketten”, vervolgt Roy.

Als onderdeel van hun Life Cycle Assessment (LCA) werkt bloomon samen met kwekers om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in waar de sector staat. Van 40% van alle bloemen kunnen ze al een analyse maken, voor de overige percentages wordt met een proxywaarde (benaderingsgetal) gewerkt. Zo kunnen ze de impact van een boeket steeds nauwkeuriger berekenen. Sibbe: “Op een bloomon-boeket staat nu intern een budget van euro’s. Daar komt straks een budget van CO2 bij dat we willen hanteren. Daar kunnen we dan verder mee sturen richting reductie voor 2030.”

In jullie jaarverslag staat dat het soms duurzamer is om bloemen uit Kenia te halen. Waarom?
Roy: “Sommige bloemen moet je 365 dagen in een verwarmde ruimte houden, met al het gas en elektra dat daarvoor nodig is. Op de evenaar staan ze gewoon in de zon of onder een tunnel van beschermfolie. Dat weegt tegen elkaar op.” In de toekomst zou dit wellicht nog zuiniger kunnen. Transport over zee is in een steeds verder gevorderd stadium, maar niet alle soorten bloemen kunnen in een container op de boot, licht Sibbe toe. “Het verouderingsproces wordt stilgezet met een hele lage temperatuur en het verwijderen van ethyleen uit de container, waardoor de bloemen op dezelfde manier de container uitkomen als ze erin gingen. Maar (nog) niet elke bloem overleeft dat.”

Als de meeste uitstoot voor jullie in een bloem zit, zijn er bloemen die je misschien niet meer zou verbouwen?
Roy: “Ja, die zijn er – en die gebruiken we soms ook. Dat is een lastig dilemma, want ons team wil zo mooi mogelijke boeketten maken voor onze klanten. Het kan ten koste gaan van je eindproduct qua design en kleur. We voeren er actief het gesprek over en maken al bewuste keuzes om onze impact te reduceren terwijl we onze stijl in stand houden. Dat gaan we de komende maanden verder uitwerken.”

Met kwekers die de verkeerde pesticiden blijven gebruiken willen jullie geen zaken meer doen. Hoe zie je dat in de toekomst voor kwekers die niet duurzaam bezig zijn?
Roy: ”Als je naar 90% duurzame (FSI-gecertificeerde) ingekochte bloemen in 2050 toe wilt, dan heb je daar kwekers voor nodig die hetzelfde doen als wat jij doet.” Sibbe vervolgt: “We gaan met kwekers  in gesprek over hoe we als sector kunnen verduurzamen en op een andere manier kijken naar het verbouwen van bloemen. Door samen te werken maken we vaak meer impact op de lange termijn dan met rigide keuzes op de korte termijn.”

Met de Bio-bos loopt bloomon voorop; een boeket van biologisch verbouwde bloemen die als eerste officieel gecertificeerd zijn. “Begonnen we met 250 bossen per week, nu zijn het er 750”, geeft Roy aan. “Dat is nog steeds niet heel veel, maar sinds we het doen en er aandacht aan geven komen kwekers ook naar ons toe met vragen. Die kunnen we in contact brengen met kwekers die al biologisch verbouwen. Een van hen heeft zelfs een platform opgezet met tips. Dus daar vindt langzaam een verschuiving plaats; het aandeel biologisch is nog klein, maar wel verdubbeld sinds 3-4 jaar geleden.” Dat is belangrijk, want de meeste impact zit in de bloem zelf. Sibbe voegt toe: “We willen de groei van ons bedrijf loskoppelen van de footprint. Graag groei zonder CO2-groei. Dat doen we onder andere door duurzamere producten te ontwikkelen en toe te voegen aan ons aanbod.“

Tot slot: hoe vind je de samenwerking met CNG gaan?
Chantal: “Heel goed, vooral we nu voor het 3e jaar op rij al de klimaatneutraal-certificering hebben gekregen. Ook hebben we samen een mooi en goed verhaal gehouden op het Nationaal Sustainability Congres in november 2021. Het proces voor de audit om alle data te verzamelen en bij kwekers langs te gaan heeft alleen wel langer geduurd dan ik vooraf had gedacht.”

Roy vult aan: “Een certificering vergt tijd en geduld! Ik ben al iets langer betrokken en moest daar in het begin wel aan wennen. Vooral omdat bij mijn eigen werk geldt: vandaag de beslissing, morgen geregeld. Maar ik heb CNG als erg open ervaren. In het eerste jaar was het certificeringsprogramma nog niet zoals het nu is. We zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van nieuwe programma. Daarbij petje af voor Ellen, Mark en alle andere collega’s van CNG, die heel veel inzicht en uitleg hebben gegeven.”

Sibbe: “We werken ook goed samen met de audit-partner, Joris Bens van Preferred by Nature. Dat levert ons bruikbare inzichten en feedback op. De auditors die meekijken zijn onafhankelijk, waardoor we geen slager zijn die zijn eigen vlees keurt. Het maakt CNG tot een betrouwbare, solide partner die van begin tot eind meedenkt; van doelstellingen tot de minimale kwaliteitscriteria van de compensatieprojecten.”

Zie ook de case over bloomon op onze site.


Wil je meer weten over certificering?

Neem contact met ons op
×