De maatschappelijke kosten van klimaatverandering – impact op gezondheid, schade en verliezen in de gebouwde omgeving zijn niet verrekend in de prijs van fossiele brandstoffen, terwijl de verbranding van fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot die dit veroorzaakt, dé primaire oorzaak is van klimaatverandering. Het niet meenemen van de kosten van die CO2-uitstoot wekt de indruk dat fossiele brandstoffen minder duur dan ze in werkelijkheid zijn en stimuleert de transitie naar hernieuwbare energie niet. Wereldwijd komen er steeds meer initiatieven om met een verplichte prijs op CO2, meestal voor een deel van de uitstoot door de meest vervuilende sectoren. De complete status is te vinden in een rapport dat jaarlijks wordt uitgebracht door de World Bank Group ‘State and Trends of Carbon Pricing’.

Status van CO2-beprijzing, hoofdpunten rapport 2020

– 61 CO2 initiatieven geïmplementeerd/gepland

– 46 landen en 32 steden, staten en regio’s voeren al een prijs op CO2.

– Voor 12 GtCO2e (22% van de wereldwijde broeikasgasemissies)

– US$ 45 miljard inkomsten uit koolstofbeprijzing in 2019

– Meer dan 14.500 geregistreerde projecten tot nu toe, die cumulatief bijna 4 miljard tCO2e aan ‘carbon credits’ hebben gegenereerd

– Carbon credits uit bossen, (het)aanplant, beheer en bescherming, vormen 42% van alle kredieten die in de afgelopen vijf jaar zijn uitgegeven

Bron: World Bank Group

Jos Cozijnsen spreekt regelmatig op congressen als Carbon Expert en adviseert grote bedrijven over hun CO2-beleid, weet alles over verplichte CO2-beprijzing, EU-ETS of hoe je als je niet verplicht bent intern met een Prijs op CO2 kunt rekenen om zo sneller je klimaatbeleid vorm te geven en zo voorbereid te zijn op de toekomst. Jos spreekt als deskundige op dit gebied regelmatig op congressen. Neem gerust contact met Jos op.


×