Steeds meer bedrijven zijn en gaan aan de slag met CO2-reductie! Vanuit onze dagelijkse praktijk in de samenwerking met bedrijven en door een aantal onderzoeken, waarvan wij de resultaten hebben gepubliceerd in een aantal Whitepapers, signaleren wij een aantal trends.

1. CO2 reduceren? Van waarom naar hoe!

Iedereen weet wat CO2 is. Dat klinkt misschien gek, maar tot zo’n twee jaar geleden kregen wij heel regelmatig de vraag wat CO2 nu eigenlijk is. En hoe het nu eigenlijk zat met klimaatverandering. Nu is het: waar moet ik beginnen met CO2-reductie, hoe pak ik dat aan of hoe zet ik een volgende stap. Concrete oplossingen daar draait het om.

2. Hogere motivatie om CO2 te gaan reduceren

Koplopers in duurzaamheid, al jaren geleden overtuigd van het klimaatprobleem, gingen vanuit intrinsieke motivatie aan de slag. Daarnaast heeft de Introductie van instrumenten als de CO2-prestatieladder en wetgeving als EED, bepaalde sectoren en grootverbruikers geactiveerd om CO2 te gaan reduceren. Ze moesten wel. Door strengere handhaving op de wet Milieubeheer en daarbij de informatieplicht komt ook het MKB in beweging. En dat energie en brandstof besparen ook kosten bespaart blijkt een goede motivator. En er is steeds meer druk vanuit de markt: duurzaam inkopen. En wat te denken van het effect van het Klimaatakkoord op de motivatie? Niet meetbaar, maar heeft ons inziens positief bijgedragen aan de motivatie om aan de slag te gaan!

3. Meer vraag naar inzicht in CO2-uitstoot

Wij hebben de stelregel dat inzicht in wat je uitstoot, je CO2-voetafdruk, de beste start is van effectieve CO2-reductie. Ja, in de ideale wereld, waar iedereen volgens een gestructureerd plan aan het werk gaat. Maar zo werkt de praktijk niet. Veel bedrijven, die geen idee hebben van hun CO2-uitstoot, reduceren gewoon. Zo hebben ze steeds vaker ledlampen en zijn ze in zuiniger auto’s gaan rijden. Toch neemt de vraag naar een goede CO2-voetafdruk toe. Meten is weten en helpt doelen stellen en juist om volgende, minder voor de hand liggende stappen te zetten. Bedrijven worden ambitieuzer en willen kunnen laten zien wat er CO2-reductie gerealiseerd is.

4. Maar CO2-reductie wordt toch nog steeds uitgesteld

Genoeg redenen om aan de slag te gaan zou je denken, maar uitstellen, zeker in het MKB, gebeurt nog steeds. De verantwoordelijkheid en verplichting nog niet echt voelen en andere prioriteiten. Best te begrijpen. Ondernemers in het MKB geven aan te druk te zijn met hun ‘daily business’. Maar CO2-reductie staat echt wel hoger op de agenda. En als men er niet aan toe komt zoekt men sneller hulp. Ontzorgen en een pragmatische aanpak tot en met de implementatie werkt.

5. Actievere rol gemeentes in stimuleren CO2-reductie

Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor de handhaving op de Wet Milieubeheer én de kosten daarvan en worden steeds ambitieuzer om hun steentje bij te dragen aan het Klimaatakkoord. Ze stellen doelen, maar kunnen ze niet alleen realiseren. Gemeenten nemen steeds meer initiatieven om burgers en bedrijven te stimuleren op CO2-reductie. Iedereen kent wel koplopers als bijvoorbeeld de gemeente Utrecht en Rotterdam. Afgelopen jaar hebben wij een aantal gemeentes geholpen bij het opzetten van initiatieven om te versnellen op dit thema en ervaren hoe goed dit werkt.

6. CO2-reductie door energietransitie in de lift

Wij merken dat zonnepanelen bereikbaarder zijn voor bedrijven dan ze denken. De terugverdientijd is nog steeds fors, maar ondernemers schrikken er minder voor terug. En daarbij komt dat ze het gewoon heel graag willen. Inzicht in subsidies helpt en het feit dat het bij veel bedrijven beter gaat ook. Door in dit proces toch nog eens kritisch te kijken naar kansen op energiebesparing, lijkt ook daar vaak nog verrassend veel winst te behalen. En dat maakt investering in eigen opwekking ook weer interessanter. Niet alleen voor ondernemers, die eigenaar zijn van hun bedrijfspand, maar ook voor huurders en verhuurders, die er samen steeds beter uitkomen. Immers een gebouw met een hoger energielabel is voor iedereen goed. Wil of kun je zelf niet investeren in zonnepanelen, dan is het afsluiten van een groene stroom contract de oplossing of je kunt je grijze stroom vergroenen met zogenaamde Garanties van Oorsprong.

7. CO2-reductie op mobiliteit blijft lastig

De switch naar duurzame alternatieven op gebied van mobiliteit blijft lastig. Er is zoveel mogelijk, dat ondernemers door bomen het bos niet meer zien. Daarnaast blijft de auto nog steeds de heilige koe, zowel zakelijk als privé. Het lukt de ondernemer goed om te sturen op een duurzamer leaseautobeleid, maar het woon-werkverkeer blijft lastig. Een gestructureerde aanpak, inzicht in het reductiepotentieel in CO2 en Euro’s is het begin. Draagvlak creëren, werken met een groepje ambassadeurs en dan stap voor stap een duurzaam beleid implementeren werkt.  De eerste CO2– en/ of mobiliteitsbudgetten zijn een feit bij een aantal koplopers.

8. Doorbraak elektrische auto gaat bijdragen in CO2-reductie

Hoewel op grote schaal verduurzamen van automobiliteit nog een lange weg is, constateren wij dat de elektrische auto echt doorbreekt. Wij hebben er zelf één en ‘rijden’ steeds vaker ‘aan’ tegen laadpalen, die in gebruik zijn…. Hier, in de parkeergarage onder ons kantoor, maar ook als we ergens heen gaan. En steeds vaker krijgen wij relaties op bezoek, die hetzelfde probleem hebben. Hoewel het aantal laadpalen ook groeit, lijkt dit toch achter te blijven bij de vraag. In veel wagenparken worden de eerste E-auto’s geïntroduceerd en is er een plan om dit komende jaren stapsgewijs te gaan doorvoeren. Dit gaat ongetwijfeld hand in hand met een groei in actieradius en aantal laadpalen, waardoor de versnelling niet meer te stoppen is.

9. CO2 reduceren op zakenreizen krijgt aandacht

De luchtvaartsector staat voor hun CO2-uitstoot buiten het Klimaatakkoord en heeft een eigen ambitie vastgelegd. Niet heel ambitieus, zeker als je je realiseert dat deze sector exponentieel groeit. Dat kreeg afgelopen najaar veel aandacht in de media. En zoals de auto een heilige koe is, blijkt vliegen een heilig huisje. Ook zakelijk. Vliegen is vaak onvermijdelijk en veel medewerkers doen het graag. Na een aantal koplopers, komt het bedrijfsleven voorzichtig in beweging, stap voor stap. Ook al heeft het bedrijf een overall doelstelling op CO2-reductie, geldt deze nog niet voor het zakelijk vliegen. Inzicht krijgen in hoeveel er uitgestoten en wat het reductiepotentieel in CO2 en kosten is de eerste stap. In kaart brengen wat de redenen zijn om te vliegen kan ook erg zinvol zijn. Dan doelen stellen en een duurzaam zakenreisbeleid te formuleren. Tot slot draagvlak creëren bij directie en medewerkers en starten met reductie. Dit zou moeten lukken….Uit recente analyses, die wij voor diverse bedrijven hebben uitgevoerd blijkt dat 20% CO2 reductie en 10% kostenreductie makkelijk haalbaar blijkt. Stel je eens voor dat alle bedrijven 20% CO2 op zakenreizen zouden reduceren. Dat zou een mooie bijdrage zijn aan de doelstellingen van luchtvaartsector om 50% CO2-reductie in 2050 te halen.

10. CO2-reductie én compensatie – klimaatneutraal is het doel

Er is een toenemende wens om zichtbaar 100% klimaatneutraal te zijn. Door inspanningen op het vlak van CO2-reductie te combineren met compensatie is een bedrijf of product 100% klimaatneutraal. Reduceren eerst! Op het % CO2-reductie scoren bedrijven, die compenseren, beter dan bedrijven, die dat niet doen. Wij zien het aantal aanvragen om ondernemingen, producten en diensten te toetsen aan de standaard Klimaatneutraal Gegarandeerd toenemen.

11. Bijdragen aan lokale CO2-reductie

Wij krijgen steeds meer vragen over compensatie via lokale CO2-reductieprojecten en dat heeft ertoe geleid dat wij nauw betrokken zijn bij de GreenDeal Nationale Koolstofmarkt. Wij bieden nu de mogelijkheid om te compenseren via projecten in Nederland.

12. Circulair ondernemen als middel om CO2 te reduceren

De ‘Circulaire Economie’ is hot en wordt nu ook gezien als strategisch middel om CO2 te besparen. Dat kan zeker het geval zijn, maar als dit in een concreet circulair project, bijvoorbeeld een circulair product of proces, inzichtelijk gemaakt moet worden, is dit nog niet zo eenvoudig. Wij kunnen de CO2-uitstoot van de oude en nieuwe situatie inzichtelijk maken.

Mist u een trend? Of kijkt u er anders tegenaan?
Contact ons dan gerust via tel. 030-2326175 of info@climateneutralgroup.com.

 

Ontdek hoe wij jouw organisatie
kunnen helpen naar Zero CO2

Download onze brochure
×