Door: Mark Huis in ’t Veld

Het klimaat is hot. Letterlijk en figuurlijk. Ook de consument pakt het meer en meer op blijkt uit verschillende marktonderzoeken en opiniepeilingen. En bedrijven spelen daar met klimaatneutrale producten en diensten langzaam maar zeker op in. Bedrijven willen hun verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen klimaatimpact. Zij zien het ook vooral als een kans om zich te onderscheiden in de markt of om meerwaarde te creëren voor hun merk.

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker motief voor de consument bij de aankoop van een product. Uit de Monitor Keurmerken Retail blijkt dat de verkopen van producten met een onafhankelijk gecontroleerd duurzaamheidskeurmerk in de supermarkt in de eerste helft van 2018 met 20% zijn gestegen tot bijna 2 miljard euro. In vergelijking met de reguliere supermarktgroei van 2,6% in dezelfde periode, winnen producten met een keurmerk dus duidelijk aandeel. De grootste groei wordt gerealiseerd door het Beter Leven Keurmerk met 32%, met name in vleeswaren. Hiervan is het aanbod sterk uitgebreid. De aandelen van producten met een keurmerk zijn fors; met vis (67%), vlees (30%) en koffie en thee (35%) als koplopers. Geborgde duurzaamheid wordt dus steeds meer de norm, in plaats van een segment voor een kleine groep bewuste consumenten.

Consument vindt het klimaat belangrijk

Uit onderzoek van Motivaction naar ‘Ons koopgedrag en het klimaat’, blijkt dat de meerderheid van consumenten zich zorgen maken over klimaatverandering en dat zij zich ook realiseren dat de producten die zij dagelijks in de supermarkt kopen het klimaat beïnvloeden. Twee derde van de Nederlandse consumenten wil daarom dat de klimaatimpact van een product op de verpakking wordt vermeld. En maar liefst drie kwart wil dat bedrijven hun producten klimaatneutraal maken. De claim dat een product klimaatneutraal is, dient door een onafhankelijk keurmerk te worden gecontroleerd. Klimaatneutrale producten kopen blijkt echter lastig in de praktijk. Maar liefst twee derde van de consumenten geeft aan niet bekend te zijn met deze producten in de supermarkt. Het aanbod aan klimaatneutrale producten is nog beperkt.

Klimaatneutrale koffie voorop

Hoewel het aanbod nog flink achter loopt bij de vraag, is het aantal klimaatneutrale producten in de laatste jaren wel in een stroomversnelling terecht gekomen. Er zijn al jarenlang verschillende klimaatneutrale producten verkrijgbaar, zoals ledverlichting van Signify, kattenbakvulling van Sivomatic en draagtassen van supermarkten Coop en Deen. Maar dat was nog incidenteel. In de afgelopen 2 jaar is dit veranderd en kunnen we echt spreken van een doorbraak voor klimaatneutrale producten in Nederland. Koffie loopt voorop: zowel in de B2B markt, met bedrijven als Bidfood (voorheen Deli XL), Hesselink Koffie, Makro, Redbeans en Van Zelst, als in de B2C markt, met bedrijven als Coop, Plus en Spar. Zij bieden allen hun volledige huismerk-assortiment koffie (en thee) klimaatneutraal aan. Het aandeel klimaatneutrale koffie in Nederland is daarmee in twee jaar tijd ruim boven de 5% gestegen, vergelijkbaar met het aandeel van fairtrade koffie!

Tropische gewassen lijden nu al door klimaatverandering

Dat koffie hierbij voorop loopt is op zich niet zo vreemd. De verduurzaming van koffie in de Nederlandse supermarkt gaat terug tot 1988 met de introductie van fairtrade koffie en werd gevolgd door ‘biologische’ en ‘UTZ’ koffie. Klimaatneutrale koffie is in die zin de logische ‘next step’ op weg naar 100% duurzame koffie. Daarnaast heeft klimaatverandering een behoorlijke negatieve impact op de productie van koffie. Stijging van temperatuur en verandering van neerslagpatronen zorgt voor toename van ziektes en verkleining van het productieareaal, koffie wordt steeds hoger de helling op gejaagd. Volgens het Climate Institute verliezen we in 2050 50% van het wereldwijde koffieareaal als de CO2-uitstoot niet drastisch wordt beperkt. En tenslotte heeft koffie zelf natuurlijk ook een behoorlijke impact op het klimaat. De wereldproductie van ongeveer 9 miljoen ton koffie per jaar is verantwoordelijk voor een uitstoot van zo’n 36 miljoen ton CO2. Dat staat gelijk aan 130 miljard kilometers met de auto!

Klimaatneutraal inkopen wordt de norm

In het kielzog van koffie en thee zijn er de laatste tijd verschillende andere producten en diensten klimaatneutraal in de markt gezet: aluminium lichtmasten van NedalHalo Green Cup koffiebekers, schadeherstel van Polygon en de kattenbakkorrels van Sivomatic om er een paar te noemen. En momenteel signaleren wij een toenemende vraag vanuit de verpakkingsindustrie. Een uitbreiding van het aanbod is bepalend voor het succes van klimaatneutrale producten in de markt. De consument is er klaar voor!


Ontdek hoe wij jouw organisatie
kunnen helpen naar Zero CO2

Download onze brochure
×