De uitstoot van CO2 zorgt voor een verandering in de dampkring waardoor het klimaatprobleem steeds groter wordt. Het klimaatprobleem gaat niet meer weg. Onze onrust over natte zomers, warme winters en toenemende wateroverlast neemt toe en daarmee ook de motivatie iets aan onze klimaatimpact te doen. Maar wat is nu eigenlijk CO2? Kort en helder uitgelegd door 1 ton CO2 te vertalen naar zaken die tastbaarder zijn.

1 ton CO2 uitstoot komt overeen met…

 • 8 maanden elektriciteitsverbruik (grijs) door een gemiddeld huishouden in NL (gemiddeld elektriciteitsverbruik per huishouden per jaar: 2765 kWh, bron Milieucentraal. 1800 kWh is 1 ton CO2) 2
 • Een half jaar lang rijden door 1 auto op benzine in NL (gemiddeld aantal km’s per jaar met personenauto, benzine: 9.994 km , bron CBS) 2
 • Een jaar lang rijden door 1 E-auto op grijze stroom in NL (gemiddeld aantal km’s per jaar met een personenauto, alle brandstoffen: 11.198 km , (gemiddelde van een personenauto genomen, omdat E-auto gemiddeld aantal km’s niet bekend, bron CBS) 2
 • 72 enkele reizen van Amsterdam naar Parijs met de HSL 2
 • 2,6 economy vluchten van Amsterdam naar Rome 2

1 ton CO2 ziet eruit als…

 • 500 CO2 brandblussers
 • een luchtballon van 500 m3
 • 125 m3 cola

Om 1 ton CO2-uitstoot op te nemen…

 • moeten 50 bomen een jaar lang groeien 3

Om 1 ton CO2-uitstoot tot ‘zero’ te reduceren (compenseren)…

 • moet één houtoven in Oeganda een half jaar lang gebruikt worden
 • moet één huishouden in Cambodja twee maanden koken op biogas (1 biovergister reduceert gemiddeld 5,5 ton CO2 per jaar t.o.v. traditioneel koken op open vuur)

1  Naast CO2 zijn ook andere broeikasgassen, methaan en stikstofdioxide, verantwoordelijk voor het klimaatprobleem. Deze zijn sterker dan CO2. Komt CO2 vooral vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen; methaan en stikstofdioxide vooral bij rottingsprocessen (vergisting) van afval, maar eigenlijk is iedere uitstoot altijd een mix van deze broeikasgassen. Als wij uw voetafdruk berekenen nemen wij daar waar mogelijk al deze broeikasgassen mee in de berekening. Methaan en Stikstofdioxide worden dan omgerekend naar zogenaamde CO2-equivalenten (CO2e). De CO2-uitstoot of voetafdruk die Climate Neutral Group berekent betreft altijd CO2e.

2 Berekend via onze tools voor CO2-voetafdrukberekeningen gebaseerd op het Green House Gas Protocol die voornamelijk werken met de nationale emissiefactoren, voor bedrijven in Nederland. Wij verwerken jaarlijks de updates in onze lijst emissiefactoren. Voor vliegen baseren wij ons op internationale factoren (DEFRA)

3 Dit kan sterk verschillen per boomsoort, locatie, weersomstandigheden (regen) etc. De meeste berekeningen laten de CO2-vastlegging per hectare zien. Een hectare kan variëren van 500 tot 2500 bomen. In diverse berekeningen vonden we 15 bomen tot 83 bomen die nodig zijn om 1 ton CO2 in één jaar vast te leggen. In de tropen zijn er minder bomen nodig om 1 ton CO2 op te slaan dan bijvoorbeeld op het noordelijk halfrond. We hebben ervoor gekozen dat er 50 bomen per jaar nodig zijn op 1 ton CO2 vast te leggen. Realiseer je alstublieft dat dit een ruwe benadering is.

Voor meer informatie of uitleg over bovenstaande kunt u altijd contact met ons opnemen.

Ontdek hoe wij jouw organisatie
kunnen helpen naar Zero CO2

Download onze brochure
×