Op deze vraag is niet direct een antwoord te geven. Van een Nederlands huishouden varieert de uitstoot per jaar tussen de 4 en 50 ton CO2. Ook bij een bedrijf is het lastig in te schatten. Onze ervaring leert dat het per medewerker kan variëren tussen 1 en 12 ton CO2.

Heeft u beschikking over verbruiksgegevens van energieverbruik en brandstof en de zakelijke vliegreizen die uw organisatie maakt, dan kunt u een berekening maken van uw CO2-uitstoot met onze CO2-calculator. Hoe meer gegevens u heeft hoe nauwkeuriger het resultaat.

Bent u een grotere organisatie dan is het vaak lastiger en gaan we graag samen aan de slag. Bel voor een afspraak met een adviseur naar 030-232 61 75.

Indicatie CO2-uitstoot organisaties

Hoeveel CO2 een organisatie gemiddeld uitstoot hangt enorm af van het type organisatie. Vaak krijgen wij de vraag hoeveel de gemiddelde uitstoot per werknemer of per FTE is. Daar kunnen we geen pasklaar antwoord op geven. Hoe energiezuinig is het gebouw waarin de organisatie gehuisvest is, levert het bedrijf een product, koopt het dit in of wordt het zelf geproduceerd? Of levert het bedrijf een dienst, brengen de activiteiten veel mobiliteit met zich mee, zoals rijden en vliegen, komen de meeste werknemers uit de nabije omgeving, etcetera? En welke maatregelen zijn er al genomen? Is de overstap naar (de goede) groene stroom al gemaakt, liggen er zonnepanelen op de productiehal en is de overstap naar een duurzamer wagenpark al ingezet? Kortom, heel veel parameters die per organisatie sterk kunnen variëren.

Wanneer uitgegaan wordt van een handels- of dienstenorganisatie kan de gemiddelde CO2-uitstoot per werknemer (fte) variëren:

  • 1 ton CO2 per medewerker: organisatie vliegt weinig, weinig mobiliteit (bv. de organisatie is lokaal actief, weinig bezoeken aan relaties, medewerkers wonen in de buurt).
  • 4 ton CO2 per medewerker: organisatie vliegt relatief weinig, maar heeft wel veel automobiliteit, het bedrijf beschikt over een groot leasewagenpark (bv. een IT-dienstverlener met een groot wagenpark).
  • 12 ton CO2 per medewerker: organisatie waarvan het merendeel van de medewerkers zeer regelmatig vliegt en veel automobiliteit heeft (bv. internationaal bedrijf met veel vestigingen en relaties in het buitenland).

*deze gemiddelden zijn gebaseerd op een analyse van CO2-voetafdrukken van ongeveer 100 dienstverlenende organisaties uit ons relatiebestand. Genoemde gemiddelden zijn een indicatie, verschillen tussen individuele voetafdrukken zijn groot. Bij productiebedrijven is het lastiger om een vuistregel te vinden. Variaties worden bepaald door de energie-intensiteit van de productie en hoe het transport en opslag is geregeld.

Indicatie CO2-uitstoot huishoudens

Een huishouden is wat betreft haar CO2-uitstoot niet anders dan een organisatie. Wanneer er niet wordt autogereden of gevlogen dan zijn het energieverbruik (gas en elektra) bepalend voor de CO2-voetafdruk van het huishouden; de CO2-afdruk is dan relatief, per persoon laag.

Het berekenen van een uw CO2-uitstoot geeft u inzicht in waar uw uitstoot zich bevindt, vervolgens kunt u – daar waar het kan – beginnen met het reduceren van deze CO2-uitstoot.

U wordt als organisatie of huishouden klimaatneutraal als u (het restant van) uw CO2-uitstoot compenseert door te investeren in een van onze klimaatprojecten. Uw uitstoot wordt dan elders op de wereld bespaard.

Ontdek hoe wij jouw organisatie
kunnen helpen naar Zero CO2

Download onze brochure
×