Op deze vraag is niet direct een antwoord te geven. Van een Nederlands huishouden varieert de uitstoot per jaar tussen de 4 en 50 ton CO2. Ook bij een bedrijf is het lastig in te schatten. Onze ervaring leert dat het per medewerker kan variëren tussen 1 en 10 ton CO2.

Heeft u de beschikking over uw energie- en brandstofverbruik en uw (zakelijke) vliegreizen , dan kunt u een berekening maken van uw CO2-uitstoot van uw huishouden of organisatie maken met onze online CO2-calculator. Deze calculator is uitsluitend geschikt voor huishoudens en kleinere MKB, met name dienstverleners. Voor grotere bedrijven en producenten hebben wij meerdere calculatoren beschikbaar, van basic tot maatwerk en voor product-footprints (LCA’s). Bekijk de mogelijkheden hier of neem direct contact met ons op via dit formulier of bel voor een afspraak met een adviseur naar 030-232 61 75.

Indicatie CO2-uitstoot organisaties

Hoeveel CO2 een organisatie gemiddeld uitstoot hangt enorm af van het type organisatie. Vaak krijgen wij de vraag hoeveel de gemiddelde uitstoot per werknemer of per FTE is. Daar kunnen we geen pasklaar antwoord op geven. Hoe energiezuinig is het gebouw waarin de organisatie gehuisvest is, levert het bedrijf een product, koopt het dit in of wordt het zelf geproduceerd? Of levert het bedrijf een dienst, brengen de activiteiten veel mobiliteit met zich mee, zoals rijden en vliegen, komen de meeste werknemers uit de nabije omgeving, etcetera? En welke maatregelen zijn er al genomen? Is de overstap naar (de goede) groene stroom al gemaakt, liggen er zonnepanelen op de productiehal en is de overstap naar een duurzamer wagenpark al ingezet? Kortom, heel veel parameters die per organisatie sterk kunnen variëren.

Wanneer uitgegaan wordt van een handels- of dienstenorganisatie kan de gemiddelde CO2-uitstoot per werknemer (fte) variëren:

  • 1 ton CO2 per medewerker: organisatie vliegt weinig, weinig mobiliteit (bv. de organisatie is lokaal actief, weinig bezoeken aan relaties, medewerkers wonen in de buurt).*
  • 3 ton CO2 per medewerker: organisatie vliegt relatief weinig, maar heeft wel veel automobiliteit, het bedrijf beschikt over een groot leasewagenpark (bv. een IT-dienstverlener met een groot wagenpark).*
  • 10 ton CO2 per medewerker: organisatie waarvan het merendeel van de medewerkers zeer regelmatig vliegt en veel automobiliteit heeft (bv. internationaal bedrijf met veel vestigingen en relaties in het buitenland).*

* deze gemiddelden zijn gebaseerd op een analyse van CO2-voetafdrukken over 2019 van ongeveer 250 dienstverlenende organisaties uit ons relatiebestand. Effecten van COVID-19 tellen daarin nog niet mee. Begin 2022 kunnen wij de gemiddelden updaten waarin dit wel is te zien. Genoemde gemiddelden zijn een indicatie, verschillen tussen individuele voetafdrukken zijn groot. Bij productiebedrijven is het lastiger om een vuistregel te vinden. Variaties worden bepaald door de supplychain. Denk aan de energie-intensiteit van de productie en waar deze plaatsvindt, type en landen van herkomst van de grondstoffen en materialen en hoe het transport en opslag is geregeld. Wij hebben meerdere specialisten op dit gebied voor u beschikbaar.

Indicatie CO2-uitstoot huishoudens

Een huishouden is wat betreft haar CO2-uitstoot niet anders dan een organisatie. Wanneer er niet wordt autogereden of gevlogen dan zijn het energieverbruik (gas en elektra) bepalend voor de CO2-voetafdruk van het huishouden; de CO2-afdruk is dan relatief laag, zo ongeveer 4 ton CO2. Omgekeerd kan dit voor grotere huishoudens die meerdere keren per jaar met het vliegtuig op vakantie gaan oplopen tot wel 50 ton CO2. Let op: de dagdagelijkse boodschappen en spullen, zoals kleding, meubels en elektronica, die u aanschaft kunnen niet in onze calculator worden meegenomen, dat is veel te complex. Door u af te vragen of u iets echt nodig heeft en bewuste aankopen te doen beperkt u ook uw impact op het klimaat. Er zijn steeds meer duurzame alternatieven. Denk aan het eten van minder of geen vlees en zuivel, duurzame kleding, en energiezuinige elektronica (A labels).

Inzicht in uw voetafdruk is de start van reductie

Het berekenen van een uw CO2-uitstoot geeft u inzicht in wat uw uitstoot veroorzaakt en vervolgens kunt u – daar waar het kan – beginnen met het reduceren van deze CO2-uitstoot. Wat bedrijven kunnen doen leggen we uit op deze pagina.

Compensatie

Als organisatie of huishouden kunt u uw CO2-uitstoot compenseren door te investeren in een van onze klimaatprojecten. Uw uitstoot wordt dan elders op de wereld bespaard. Ook draagt u bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Climate Neutral Certified

Wilt uw organisatie alle stappen, inzicht, reductie en compensatie doorlopen of bent u al aardig op weg? Dan kunt u kiezen voor certificering. Ook voor diensten en producten.


Ontdek hoe wij jouw organisatie
kunnen helpen naar Zero CO2

Download onze brochure
×