5 April 2022 | IPCC

Het bewijs is overduidelijk: we moeten nú in actie komen. Want we kunnen onze uitstoot nog halveren tegen 2030

In 2010-2019 was de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen wereldwijd op het hoogste niveau in de menselijke geschiedenis. Maar het groeitempo is vertraagd. Zonder diepgaande emissiereducties in alle sectoren is het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C onhaalbaar. Er is echter steeds meer bewijs voor klimaatactie, zeiden wetenschappers in het laatste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), dat op 4 april werd uitgebracht.

We hebben in alle sectoren opties om de uitstoot in 2030 minimaal te halveren

Om de opwarming van de aarde te beperken, zijn grote transities in de energiesector nodig. Dit betekent een substantiële vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen, overal de overstap naar elektrisch, nog efficiënter worden met energie, en het gebruik van alternatieve brandstoffen (zoals waterstof).

“Het juiste beleid, de juiste infrastructuur, en technologie om veranderingen in onze levensstijl en gedrag mogelijk te maken, kunnen samen een reductie opleveren van 40-70% in de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050. Dat biedt heel veel kansen”, aldus IPCC Working Group III co-voorzitter Priyadarshi Shukla. “Het bewijs toont ook aan dat deze veranderingen in levensstijl onze gezondheid en welzijn kunnen verbeteren.”

Om de uitstoot in de industrie te verminderen, moeten materialen efficiënter worden gebruikt, producten worden hergebruikt en gerecycled en wordt afval tot een minimum beperkt. Voor basismaterialen, waaronder staal, bouwmaterialen en chemicaliën, zitten de productieprocessen die nauwelijks of geen broeikasgas meer uitstoten in hun pilot- tot bijna-commerciële fase. Deze sector is goed voor ongeveer een kwart van de wereldwijde uitstoot. Het bereiken van Net Zero is een grote uitdaging. Het vereist nieuwe productieprocessen, emissiearme en -vrije elektriciteit, waterstof en, waar nodig, CO2-afvang en -opslag.

Landbouw, bosbouw en ander landgebruik kunnen grootschalige reducties opleveren en koolstofdioxide ook op grote schaal verwijderen en opslaan. Land alleen kan echter niet compenseren voor vertraagde emissiereducties in andere sectoren. Wel komt dit ten goede aan de biodiversiteit, helpt het om ons aan te passen aan klimaatverandering, en om ons levensonderhoud, voedsel, water en houtvoorraden veilig te stellen.

De komende jaren zijn cruciaal

In de beoordeelde scenario’s vereist het beperken van de opwarming tot ongeveer 1,5°C dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen uiterlijk vóór 2025 zijn maximum bereikt en tegen 2030 met 43% is verminderd; tegelijkertijd zou ook methaan met ongeveer een derde moeten worden verminderd. Zelfs als we dit doen, is het bijna onvermijdelijk dat we deze temperatuurgrens tijdelijk zullen overschrijden, maar tegen het einde van de eeuw kan die weer lager zijn.

“Het is nu of nooit, als we de opwarming van de aarde willen beperken tot 1,5°C”, zegt IPCC Working Group III co-voorzitter Jim Skea. “Zonder grote emissiereducties in alle sectoren is het onmogelijk.” De mondiale temperatuur stabiliseert wanneer de uitstoot van kooldioxide het nulpunt bereikt. Voor 1,5°C betekent dit dat in het begin van de jaren 2050 wereldwijd nul CO2-uitstoot moet worden bereikt; voor 2°C is het begin 2070.

“Klimaatverandering is het resultaat van meer dan een eeuw van niet-duurzaam energie- en landgebruik, levensstijlen, consumptie- en productiepatronen”, zegt Skea. “Dit rapport laat zien hoe nú actie ondernemen ons kan leiden naar een eerlijkere, duurzamere wereld.”

 

—-
Bron: IPCC, link to the whole Climate Change Mitigation Report
Ga meteen naar de Summary for Policymakers.

Lees ook:
Climate action for the private sector in 6 steps
Paper ‘Achieving Absolute zero emissions by certification

 


×