ICROA

Climate Neutral Group is lid en founding partner van ICROA, The International Carbon Reduction and Offset Alliance. Dit garandeert dat onze klimaatcompensatie-projecten voldoen aan internationaal erkende standaarden en het administratieve proces rondom ‘carbon credits’ gewaarborgd is en gecontroleerd wordt door een accountant.

Maar het betekent meer: alleen organisaties die ook actief inzicht (CO2-footprinting) en reductie bevorderen en kunnen aantonen dat ze daar een ‘track-record’ op hebben kunnen lid worden. Wij zijn erg trots op dit lidmaatschap. Het intensieve jaarlijkse audittraject is voor ons een stimulans om onszelf continu te verbeteren. Samen met onze relaties!

Met netwerken
versnellen naar Zero CO2

Climate Neutral Group is lid van MVO Nederland, het Klimaatplein, de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en de Nederlandse Associatie voor Travelmanagers (NATM). Wij ondersteunen deze organisaties met onze kennis om ons gemeenschappelijk doel, een net zero-economy, versneld te bereiken. Onze experts geven met regelmaat acte de présence op congressen en workshops, en ze geven trainingen. Denk aan het verduurzamen van zakenreisbeleid met de focus op reductie of een masterclass ‘Prijs op CO2‘. Zo inspireren we organisaties op het thema klimaat en de oplossingen. We zitten in diverse netwerken aan tafel om thema’s die het klimaat raken met respect en vertrouwen te bespreken. Het doel is dat we elkaar inspireren, motiveren en de noodzakelijke aandacht voor het klimaat en oplossingen te vergroten om zo sneller naar Zero CO2 te bewegen.

MVO Nederland – Grote Bedrijven Netwerk – Klimaatplein – VBDO – NATM – Food Policy Network – Business Leaders – Groeneveld Conferentie
– Klimaattafel Vliegen (overheid) – Anders Reizen

Branchevereniging of -netwerk? Wil je onze klimaatexpertise inzetten,
bijvoorbeeld als activerende spreker of voor een workshop of training?

Neem dan contact met ons op

B Corp
Gecertificeerd

Wij zijn sinds 2015 een gecertificeerde B Corporation. Dat houdt in dat we hoge standaarden hebben betreft transparantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. We voldoen aan strenge sociaal-maatschappelijke criteria, waaronder aandacht en zorg voor het klimaat. Ook de impact die we maken met onze relaties wordt gewogen in de jaarlijkse beoordeling. Dit daagt ons continu uit om ieder meer positieve impact te maken. Door B Corp wordt ons netwerk vergroot en verruimen we onze kennis over innovaties en oplossingen.

Meer informatie

Stichting Nationale Koolstofmarkt

Compensatie in Nederland neemt een vlucht. Vanuit onze expertise zitten wij in het bestuur van de Nationale Koolstofmarkt om een diversiteit aan projecten in Nederland te stimuleren. Wij zijn betrokken bij het opzetten van reductiemethodes en carbon credits die op solide wijze geregistreerd en verhandeld worden. Climate Neutral Group was betrokken bij de oprichting, heeft zitting in het bestuur (Arjen Struijk) en is verantwoordelijk voor de werkgroep ‘Market Aspects’.

Meer informatie

Ook van A naar Zero CO2?

Download de brochure
×