Mijn achtergrond in Aardwetenschappen, met een focus op klimaat en -verandering, heeft me doen inzien dat we duurzamer moeten gaan leven en dat er snelle stappen nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Niet alleen hebben wij invloed op het klimaat, maar het klimaat heeft ook steeds meer impact op natuur en maatschappij. Daarom is er nu verandering nodig. Ik ga hard aan de slag om hierin het verschil te maken. Vanuit mijn intrinsieke passie voor duurzaamheid en klimaat hoop ik ook anderen duurzamer en klimaatbewuster te maken!

×