Vanuit mijn achtergrond in duurzaamheidswetenschap en -beleid vind ik het heel belangrijk om met duurzaamheid bezig te zijn. De uitstoot van broeikasgassen moet worden verminderd en iedereen moet zijn steentje bijdragen. Daarom werk ik met volle overtuiging aan een betere toekomst waarin we de klimaatdoelen van Parijs halen.

×