Vanuit mijn passie en fascinatie voor natuur ben ik gemotiveerd om te zoeken naar duurzame oplossingen voor de uitdagingen rondom de huidige natuur- en klimaatproblematiek. Duurzame innovaties worden steeds toegankelijker en zijn vaker een goed alternatief voor de minder duurzame technologieën waarmee we de afgelopen decennia onze welvaart hebben opgebouwd. Verandering is echter vaak niet makkelijk en het tempo waarin onze samenleving zich moet aanpassen is ongekend. Tegelijkertijd biedt deze transitie ook mooie kansen die een groene en duurzame toekomst dichterbij brengen. Met kennis en ervaring op het gebied van broeikasgasemissies (en de klimatologische veranderingen die daarbij horen) hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen aan het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving.

×