Breed palet aan Consultancy

Wil jij aan de slag of versnellen op gebied van CO2-reductie? Onze programma-manager overziet wat er moet gebeuren en wie daarbij nodig zijn; denk aan footprint- en LCA-specialisten, en consultants op het gebied van mobiliteit, transport, energie en vliegen. We schakelen effectief met jouw organisatie, zoals bijvoorbeeld met de directie, MVO- en QSEH-managers, fleetowners, travel-, procurement-, marketing- en categorymanagers. Ook op gebied van compensatie en projectontwikkeling zijn er experts in huis! Samen met jou zorgen we voor een versnelling naar Net Zero CO2.  We hebben gezonde ambitie en zijn pragmatisch ingesteld. Dat geeft resultaat met een positieve businesscase en draagvlak.
Lees verder op deze pagina waar we jouw bedrijf precies mee kunnen helpen of neem direct contact met ons op.

A tot Zero CO2 programma’s uitgelicht

Bij de KNVB zijn twee van onze consultants als programma-managers verantwoordelijk voor twee initiatieven: De Groene Club voor het verduurzamen van amateurclubs, en GO om de CO2-uitstoot door alle mobiliteit – die sporten bij verenigingen nu eenmaal met zich meebrengt – te reduceren. De KNVB gebruikt haar Circle of Influence om via aangesloten verenigingen leden, vrijwilligers en publiek een belangrijke bijdrage te leveren richting Zero CO2. De programma-managers zijn inhoudelijke experts in inzicht, energiebesparing en transitie en duurzame mobiliteit. Ze werken planmatig met een duidelijke ambitie, concrete doelen en resultaatgericht. Andere A tot Zero CO2-trajecten, waar we actief zijn: RCN Recreatieparken en Nordian Capital. Wil jij ook pragmatisch aan de slag naar Zero CO2?

Neem contact op

Onze aanpak op Energie, Rijden en Vliegen

Een van de factoren die een grote rol speelt bij de CO2-toename in onze atmosfeer is het groeiende gebruik van energie, toenemende mobiliteit en transport en zakelijke vliegreizen. Dit zien we ook terug in de footprints van bedrijven. Heb jij inzicht in de CO2-uitstoot van je organisatie? Dan kunnen wij je helpen om op alle onderdelen CO2-reductie te versnellen. We starten met dieper inzicht daar waar nodig met scans voor energie, rijden en vliegen. Dat vormt de basis voor een concreet plan van aanpak om reductiemaatregelen te plannen, implementeren en te monitoren. En we brengen kennis in, van wet- en regelgeving en subsidies.

Meer weten? Neem contact op

We helpen met het verkleinen van de
klimaatimpact van je producten en diensten 

Ligt veel van jouw klimaatimpact buiten je scope? Door producten of diensten in je supply chain of bij je klanten? Dat is een aparte tak van sport. Jouw keten van cradle-to-grave uitpluizen en inzichtelijk maken is de specialiteit van onze LCA-experts. Onze carbon advisors en consultants schakelen hen in en maken de vertaalslag naar de stappen die jij kunt zetten in je keten. Gebruik je ‘circle of influence’ en stimuleer je leveranciers en klanten om samen naar Zero CO2 te gaan.

Aan de slag met jouw keten? Neem contact op

Zichtbaar op weg naar Zero CO2
met het Climate Neutral Certification-programma

Is het jouw ambitie om ‘on track’ te blijven met het klimaatakkoord van Parijs en ben je al op weg? Dan kan een onafhankelijke toetsing van je stappen aan het Climate Neutral Certification-programma je inspanningen naar Zero CO2 zichtbaar maken. Als je voldoet mag je het Climate Neutral-label voeren op je organisatie, product of dienst. Wil je weten waar jij staat ten aanzien van de eisen van het Climate Neutral Certification-programma? Dan kunnen we een pre-assessment doen, waarna je weet wat er moet gebeuren. Het programma is zo opgezet dat het je klimaataanpak structureert en monitort. Het biedt je tal van praktische tools en handvaten om te versnellen.

Meer weten over het programma of het pre-assessment?

Neem contact op

Strategisch aan de slag met onze
Boardroom consultants

Wil je grote stappen vooruit zetten als het gaat om het klimaat? Maak dan eerst een pas op de plaats. Reflecteer op wat je bereikt hebt en hoe. En welke mensen en middelen je daarvoor vrij gemaakt hebt. Onze Boardroom consultants, onze directieleden, zijn ervaren en bedreven om jou kritisch naar je klimaatbeleid en resultaten te laten kijken. Ze stellen de juiste vragen, luisteren, dagen je uit en geven feedback. Het doel is om samen tot een passende net-zero klimaatstrategie voor jouw bedrijf te komen. Met gezonde ambitie, heldere doelen en oog voor jouw business. Wil je ‘Sustainable Strategie-Consulting’ via onze Boardroom consultants verder verkennen? Neem dan contact met ons op.

Methodologie-ontwikkeling voor compensatieprojecten en insetting

Naast het aanbieden van bestaande klimaatprojecten voor compensatie, zijn we actief bij het opzetten van nieuwe projecten en nieuwe methodes om CO2 te reduceren. Dat wordt steeds relevanter, want de markt voor compensatie groeit; het is nodig om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Klimaatprojecten in Europa en nieuwe typen projecten wereldwijd nemen een vlucht. De vraag naar beschrijving van nieuwe methodes groeit; denk aan watermanagement, zeewier, mangroves, veenweidegebieden en methaan-vastlegging in de agrarische sector. We hebben consultants in Nederland en Zuid-Afrika die daar ervaren in zijn.

Meer weten over onze expertise en referenties?

Neem contact op

Ontdek hoe wij jouw organisatie
kunnen helpen naar Zero CO2

Download onze brochure
×