GreenSeat

Ruim 18 jaar geleden ontstond GreenSeat vanuit de overtuiging dat het klimaat veranderde én vliegen daar veel aan bijdroeg. De uitstoot van vliegreizen compenseren via mooie klimaatprojecten elders op de wereld is steeds gewoner geworden. Inmiddels is GreenSeat is een begrip bij de zakenreiziger, de consument én in de reiswereld als het gaat om vliegen zonder impact.

Verantwoordelijk reizen is noodzakelijk

Sterker nog… het moet. Het klimaat verandert en wij zijn er allemaal, door ons gedrag, verantwoordelijk voor. Het meest recente rapport van het IPCC, het door het UN aangewezen instituut dat klimaatverandering wetenschappelijk onderzoekt wijst dat uit. En aangezien vliegen nog steeds een vlucht neemt, wordt onze impact op het klimaat alleen maar groter. Om de klimaatverandering binnen de perken te houden, zodat de wereld voor ons én de generaties na ons leefbaar blijft, moet je gewoon op die groene stoel reizen. Er zijn alternatieven met minder impact. Videoconferencing, de trein op afstanden to 700 km wordt steeds aantrekkelijker en de nachtrein is weer terug van we geweest. En omdat efficiëntere vliegtuigen en biobrandstoffen nu nog onvoldoende beschikbaar zijn, is compenseren nog steeds de tijdelijke oplossing om bij te dragen het bereiken van de wereldwijde klimaatdoelen. Compensatie is daar echt voor nodig!

Meer weten over het aanpakken van jouw klimaatimpact door zakelijk vliegen en hoe je die kunt verlagen door de TravelScan? Neem contact ons op.

GreenSeat by Climate Neutral Group – de groene stoel voor zakelijk Nederland

Op deze GreenSeat compenseer van  alle broeikasgassen, roet en condensstrepen van jouw vluchten. Zo past gecompenseerd vliegen naadloos in de voetafdruk van een organisatie, waarin bij de berekening van de uitstoot van andere elementen, zoals energie, gas en andere brandstoffen, ook altijd alle broeikasgassen worden meegenomen. Zakelijke reizigers vergroenen hun stoel dan ook al jaren, als onderdeel van de hele CO2-voetafdruk van de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn. Zo’n organisatie is dan ook klimaatneutraal. Maar er zijn ook organisaties die alleen hun vliegreizen compenseren, direct via Climate Neutral Group of via hun zakelijke reisagent. Dat men zakelijk op een GreenSeat vliegt, is niet alleen de standaard geworden, maar ook een begrip. De TravelScan, dé tool om een stevig CO2-reductiebeleid door te voeren, gebaseerd op facts & figures, met een flinke kostenbesparing, heeft GreenSeat een nieuwe dimensie gegeven.

Consument en meer weten over wat GreenSeat voor jouw betekent? Klik dan hier voor meer informatie.

Contact onze Carbon Advisors
×